Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie „lekcji”. Tradycyjne i współczesne podejścia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.