Oferta edukacyjna

Wydział Chemii jest jednostką naukowo-dydaktyczną. Prowadzi ksztawłcenie na kierunku Chemia.

Kierunki posiadają certyfikaty Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie wszystkie kierunki studiów na Wydziale Chemii UMCS prowadzone są w systemie dwustopniowym: 

  • I stopień - trzyletnie studia licencjackie 
  • II stopień - dwuletnie studia uzupełniające magisterskie, dające możliwość uzyskania tytułu magistra chemii 

Absolwenci, którzy uzyskali dyplom magistra chemii, mają możliwość dalszego kształcenia na: