Programy studiów

Programy studiów na kierunku CHEMIA

Studia pierwszego stopnia, specjalności:

Analityka Chemiczna (nabór 2016/17):

Analityka Chemiczna (od naboru 2017/18):

Chemia Kryminalistyczna (nabór 2016/17):

Chemia Kryminalistyczna (od naboru 2017/18):

Chemia podstawowa i stosowana (nabór 2016/17):

Chemia podstawowa i stosowana (od naboru 2017/18): 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (od naboru 2018/19):

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (nabór 2016/17): 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (od naboru 2017/18): 

 

Studia drugiego stopnia, specjalności:

Blok dydaktyczny (od naboru 2017/18): 

Analityka Chemiczna (od naboru 2017/18): 

Chemia Kryminalistyczna (od naboru 2017/18):

Chemia materiałowa - studia niestacjonarne (od naboru 2018/19): 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (od naboru 2017/18):

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - studia niestacjonarne (od naboru 2017/18):

Technologie fotoniczne i światłowodowe (od naboru 2018/19):

Studia trzeciego stopnia, specjalności:

Studia doktoranckie (od naboru 2014/15): 

Studia doktoranckie (od naboru 2017/18):

Międzynarodowe studia doktoranckie z chemii  (od naboru 2018/19):

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela chemii: