Programy studiów

Programy studiów na kierunku CHEMIA
(ostatnia aktualizacja 09.02.2023)

Studia pierwszego stopnia, specjalności:

Analityka chemiczna (od naboru 2022/23):

 


Analityka chemiczna (od naboru 2021/22):

 


Analityka chemiczna (od naboru 2019/20):

 
Chemia kryminalistyczna (od naboru 2022/23)


 
Chemia kryminalistyczna (od naboru 2021/22)
Chemia kryminalistyczna (od naboru 2019/20):

 

 
 
Chemia podstawowa i stosowana (od naboru 2022/23):
 
 
 
Chemia podstawowa i stosowana (od naboru 2021/22):


 

Chemia podstawowa i stosowana (od naboru 2019/20): 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (od naboru 2022/23)

 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (od naboru 2021/22)


 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (od naboru 2019/2020):


 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (od naboru 2018/19): 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (od naboru 2022/23)


 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (od naboru 2021/22)

 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (od naboru 2019/20):

 


Techniki światłowodowe i fotoniczne (od naboru 2022/23)
Studia inżynierskie pierwszego stopnia,
specjalności kierunku
INŻYNIERIA ŚWIATŁOWODOWA:


Inżynieria światłowodowa - specjalność Technologie światłowodowe (od naboru 2023/24):

 Inżynieria światłowodowa - specjalność Materiałoznawstwo fotoniczne
(od naboru 2023/24): 

Studia drugiego stopnia, specjalności kierunku Chemia:


Analityka Chemiczna (od naboru 2019/20):
Chemia Kryminalistyczna (od naboru 2019/20):
Chemia materiałowa - studia niestacjonarne (od naboru 2022/23):
Chemia materiałowa - studia niestacjonarne (od naboru 2018/19):


 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków (od naboru 2019/20): 
 
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - studia niestacjonarne (od naboru 2017/18):

 

 

Chemistry (Material Chemistry) / Erasmus (od naboru 2019/20):

 Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela chemii:

(od naboru 2022/23):