Dr Cecylia Wardak

Dr Cecylia Wardak

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - przewodniczący komisji - Politechnika Gdańska,
 2. prof. dr hab. Janusz Ryczkowski - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. Zbigniew Galus - recenzent - Uniwersytet Warszawski,
 4. prof. dr hab. Właysław Kubiak - recenzent - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
 5. prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska - recenzent - Uniwersytet Warszawski,
 6. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki - członek komisji - UMCS, Lublin,
 7. dr hab. Magdalena Ligor - członek komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 23.01.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 5.03.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 13.05.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 25.05.2015 r.

Załączniki