Wiadomości studenckie 2013/2014

Rok akademicki 2013/2014:

 • Stypendia socjalne (2013-11-27)
  DECYZJE W SPRAWIE PRZYZNANIA
  STYPENDIÓW SOCJALNYCH
  W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
  SĄ DO ODBIORU W DZIEKANATACH.
  NALEŻY ODEBRAĆ JE OSOBIŚCIE.
 • Badanie Jakości Kształcenia w UMCS (2013-11-04)
  Rusza 2. edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej. Jest to badanie fokusowe, czyli rozmowa w kilkuosobowej grupie, zbierająca Wasze opinie o jakości kształcenia i warunkach studiowania. Rozmowa będzie się składała z siedmiu bloków tematycznych:
  • Organizacja studiów
  • Infrastruktura
  • Dydaktyka
  • Atmosfera
  • Aktywność studentów
  • Praca/przyszłość
  • Zadowolenie ze studiów
  Badania odbędą się w dniach 18.11.2013 - 13.12.2013, czas trwania rozmowy to około 1,5h. Do udziału zapraszamy wszystkich studentów naszego Uniwersytetu.
  Aby wziąć udział w badaniu wypełnij formularz. Napisz jaki termin spotkania jest dla Ciebie najdogodniejszy.
  Pośród wszystkich uczestników badania zostaną rozlosowane nagrody. Przyjdź podziel się z nami swoją opinią na temat jakości kształcenia, wygraj jeden z dwóch nowoczesnych tabletów!
  Wasze odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą do przygotowania raportu w wyniku, którego zostanie przygotowany plan ewentualnych zmian. Jeśli więc chcesz coś zmienić - możesz to zrobić właśnie teraz. Pamiętaj, jesteś częścią tej Uczelni - masz aktywny wpływ na jej funkcjonowanie!
  Zobacz też plakat.
 • UWAGA STUDENCI I rok II z Blokiem Dydaktycznym (2013-10-14 g.18:20)
  W dniu dzisiejszym tj. 14.X.2013 r.(poniedziałek), zostają odwołane ćwiczenia z „Ogólnego przygotowania psychologicznego” prowadzone przez mgr W. Tyburczyka.
  (w/w zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie)
 • Zajęcia na Glinianej (2013-10-09)
  W związku z przerwaniem prac remontowych w budynku WCh przy ul. Glinianej, wszystkie zajęcia prowadzone w Zakładzie: Chemii Polimerów, Chemii Organicznej, Modelowania Procesów Fizykochemicznych ruszają od tego tygodnia tj. od 7.X.2013.

Starsze: Rok akademicki 2012/2013