Dr Marta Janina Grochowicz

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak - przewodniczący komisji - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza,
    dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Michał Zbigniew Szumski - recenzent - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Słomkowski - recenzent - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi,
    prof. dr hab. inż. Wiktor Antoni Bukowski - recenzent - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza,
    dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk - członek komisji - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu,
    prof. dr hab. Anna Eugenia Kozioł - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 29.03.2019 r.
    Powołanie Komisji: 06.06.2019 r.
    Uchwała Komisji: 20.09.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 30.09.2019 r.