Dr Daniel Kamiński

Dr Daniel Kamiński

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - UMK, Toruń,
 2. dr hab. Piotr Borowski - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. Robert Hołyst - recenzent - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa,
 4. prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk - recenzent - Politechnika Wrocławska,
 5. prof. dr hab. Lucyna Hołysz - recenzent - UMCS, Lublin,
 6. prof. dr hab. inż. Jan Mazerski - członek komisji - Politechnika Gdańska,
 7. prof. dr hab.  Janusz Ryczkowski - członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 12.03.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 11.06.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 13.10.2015 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 26.10.2015 r.