Katedra Chromatografii

Strona katedry: chromatografia.umcs.lublin.pl


Kierownik Katedry Chromatografii

Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS
e-mail: dorota.wianowska@mail.umcs.pl,
pokój 202, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 55 01


Pracownicy:

Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz,
e-mail: andrzej.dawidowicz@mail.umcs.pl,
pokój 208, pokój 209, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 55 45, tel. 81 537 77 67

Dr hab. Barbara Charmas, prof. UMCS,
e-mail: barbara.charmas@mail.umcs.pl,
pokój 210, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 55 59

Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS,
e-mail: irena.choma@mail.umcs.pl,
pokój 213, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 79 93

Dr Małgorzata Olszowy-Tomczyk,
e-mail: malgorzata.olszowy-tomczyk@mail.umcs.pl,
pokój 230, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 58

Dr Michał Dybowski,
e-mail: michal.dybowski@mail.umcs.pl,
pokój 203, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 59

Dr Rafał Typek,
e-mail: rafal.typek@mail.umcs.pl,
pokój 203, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 59

Dr Karol Pilorz,
e-mail: karol.pilorz@mail.umcs.pl,
pokój 214, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 14

Mgr Piotr Hołowiński,
e-mail: piotr.holowinski@mail.umcs.pl,
pokój 236, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 09

Mgr Hanna Nikolaichuk
e-mail: hanna.nikolaichuk@mail.umcs.pl,
pokój 207, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 56

Studenci studiów doktoranckich:
•    mgr Magdalena Zięzio
•    mgr Hanna Nikolaichuk
•    mgr Ewelina Sobstyl
•    mgr Karolina Kucio
•    mgr Przemysław Nowakowski
•    mgr Olga Bąk
•    mgr Marta Gil

Profil badawczy katedry

Tematyka naukowa Katedry jest dość obszerna i dotyczy szeroko rozumianej analityki, a także badań zjawisk fizykochemicznych występujących głównie na granicy faz oraz badań spektroskopowych. Wśród zagadnień realizowanych przez Pracowników Katedry można wyrazić następujące nurty tematyczne:

1. Wykorzystanie technik chromatograficznych i elektroforezy kapilarnej w analizie klinicznej i farmaceutycznej, środowiskowej, żywności oraz kryminalistyce;

2. Adaptacja nowoczesnych metod przygotowania próbek pod kątem ich dalszej charakterystyki metodami chromatograficznymi:

- ekstrakcja nadkrytyczna (SFE);
- podtrzymywane ciekłe membrany (SLM);
- przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikami (ASE);
- ekstrakcja na ciałach stałych (SPE);
- mikroekstrakcja na ciałach stałych (SPME);
- dyspersja matrycy na fazie stałej (MSPD);
- analiza gazowej fazy nadpowierzchniowej (headspace w układzie statycznym i dynamicznym);
- techniki denudacyjne.

3. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów na bazie żeli krzemionkowych i szkieł o kontrolowanej porowatości do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych i biokatalizy;

4. Preparatyka, ocena właściwości i zastosowanie sorbentów węglowych i węglowo-mineralnych do celów adsorpcji, chromatografii, preparatyki próbek analitycznych, katalizy i biokatalizy.
5. Badania zjawisk fizykochemicznych występujących w wybranych układach;
6. Badania nad wyznaczaniem widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) związków organicznych na drodze obliczeń kwantowochemicznych (badania we współpracy z zakładem Chemii Teoretycznej);
7. Badania nad teoretycznym wyznaczaniem widm oscylacyjnych związków organicznych, rozwój i zastosowanie technik skalowania (badania we współpracy Uniwersytetem w Jaén, Hiszpania).

Publikacje

Wybrane publikacje z lat 2017-2019:

1.    Kęska, P., Stadnik, J., Bąk, O., Borowski, P. Meat Proteins as Dipeptidyl Peptidase IV Inhibitors and Glucose Uptake Stimulating Peptides for the Management of a Type 2 Diabetes Mellitus In Silico Study. (2019) Nutrients, 11 (10).
2.    Bąk, O., Borowski, P. Scaling procedures in vibrational spectroscopy. (2019) Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 26, pp. 49-95.
3.    Strzelecka, D., Baok, O., Borowski, P., Stankevič, M. Dynamic Kinetic Resolution of Phosphinic Acid Derivatives via Nucleophilic Substitution at Phosphorus Center. (2018) Synthesis (Germany), 50 (24), art. no. ss-2018-e0440-op, pp. 4922-4932.
4.    Charmas, B., Kucio, K., Skubiszewska-Zięba, J., Khalameida, S. Structural, thermal and energetic characteristics of synthetic active carbons prepared on the basis of ion-exchange resin Amberlite IRC 84. (2019) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136 (4), pp. 1539-1549.
5.    Kucio, K., Charmas, B., Pasieczna-Patkowska, S. Structural, thermal and photocatalytic properties of composite materials SiO 2 /TiO 2 /C. (2019) Adsorption, 25 (3), pp. 501-511.
6.    Samsonenko, M., Zakutevskyy, O., Khalameida, S., Charmas, B., Skubiszewska-Zięba, J. Influence of mechanochemical and microwave modification on ion-exchange properties of tin dioxide with respect to uranyl ions. (2019) Adsorption, 25 (3), pp. 451-457.
7.    Charmas, B., Skubiszewska-Zięba, J., Kucio, K., Skwarek, E. Influence of mechanochemical treatment on thermal and structural properties of silica–collagen and hydroxyapatite–collagen composites. (2019) Adsorption, .
8.    Charmas, B., Skubiszewska-Zięba, J., Waniak-Nowicka, H. Thermal and calorimetric investigations of titania–silica composites. (2017) Adsorption Science and Technology, 35 (7-8), pp. 706-713.
9.    Charmas, B., Skubiszewska-Zięba, J. Application of differential scanning calorimetry to study porous structure of hydrothermally modified silicas. (2017) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 129 (1), pp. 23-32.
10.    Choma, I.M., Olszowy, M., Studziński, M., Gnat, S. Determination of chlorogenic acid, polyphenols and antioxidants in green coffee by thin-layer chromatography, effect-directed analysis and dot blot – comparison to HPLC and spectrophotometry methods. (2019) Journal of Separation Science, 42 (8), pp. 1542-1549.
11.    Jesionek, W., Majer-Dziedzic, B., Horváth, G., Móricz, A.M., Choma, I.M. Screening of antibacterial compounds in Salvia officinalis L. tincture using thin-layer chromatography-direct bioautography and liquid chromatography-tandem mass spectrometry techniques. (2017) Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 30 (5), pp. 357-362.
12.    Jesionek, W., Majer-Dziedzic, B., Choma, I.M. TLC–direct bioautography as a method for evaluation of antibacterial properties of Thymus vulgaris L. and Salvia officinalis L. essential oils of different origin. (2017) Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 40 (5-6), pp. 292-296.
13.    Jesionek, W., Majer-Dziedzic, B., Horváth, G., Móricz, A.M., Choma, I.M. Screening of antibacterial compounds in thymus vulgaris l. tincture using thin-layer chromatography-direct bioautography and liquid chromatography-tandem mass spectrometry techniques. (2017) Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 30 (2), pp. 131-135.
14.    Dawidowicz, A.L., Nowakowski, P., Typek, R., Dybowski, M.P. Effect of food packaging material on some physicochemical properties of polyacrylate varnish layers. (2019) Food Packaging and Shelf Life, 21, art. no. 100370
15.    Dawidowicz, A.L., Typek, R., Dybowski, M.P., Nowakowski, P. Does the increase of radiation energy really reduce the risk of photoinitiator migration from polygraphic varnish to packed product? The influence of UV radiation dose on the migration of 4-phenylbenzophenone from polyacrylate varnish in food packaging. (2019) Food Packaging and Shelf Life, 20, art. no. 100308.
16.    Dawidowicz, A.L., Bernacik, K., Typek, R. Umbelliferone instability during an analysis involving its extraction process. (2018) Monatshefte fur Chemie, 149 (8), pp. 1327-1340.
17.    Dawidowicz, A.L., Bernacik, K., Typek, R., Stankevič, M. Possibility of quinine transformation in food products: LC–MS and NMR techniques in analysis of quinine derivatives. (2018) European Food Research and Technology, 244 (1), pp. 105-116.
18.    Dawidowicz, A.L., Szewczyk, J., Dybowski, M.P. Modified headspace solid-phase microextraction for the determination of quantitative relationships between components of mixtures consisting of alcohols, esters, and ethers — impact of the vapor pressure difference of the compounds. (2017) Journal of Separation Science, 40 (14), pp. 2984-2991.
19.    Dawidowicz, A.L., Typek, R. Transformation of chlorogenic acids during the coffee beans roasting process. (2017) European Food Research and Technology, 243 (3), pp. 379-390
20.    Dybowski, M.P., Dawidowicz, A.L. Application of the QuEChERS procedure for analysis of Δ9-tetrahydrocannabinol and its metabolites in authentic whole blood samples by GC–MS/MS. (2018) Forensic Toxicology, 36 (2), pp. 415-423.
21.    Olszowy, M. What is responsible for antioxidant properties of polyphenolic compounds from plants? (2019) Plant Physiology and Biochemistry, 144, pp. 135-143.
22.    Olszowy, M., Dawidowicz, A.L., Jóźwik-Dolęba, M. Are mutual interactions between antioxidants the only factors responsible for antagonistic antioxidant effect of their mixtures? Additive and antagonistic antioxidant effects in mixtures of gallic, ferulic and caffeic acids. (2019) European Food Research and Technology, 245 (7), pp. 1473-1485.
23.    Olszowy, M., Dawidowicz, A.L. Is it possible to use the DPPH and ABTS methods for reliable estimation of antioxidant power of colored compounds? (2018) Chemical Papers, 72 (2), pp. 393-400.
24.    Skubiszewska-Zięba, J., Charmas, B., Kołtowski, M., Oleszczuk, P. Active carbons from waste biochars: Structural and thermal properties. (2017) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 130 (1), pp. 15-24.
25.    Skubiszewska-Zięba, J., Charmas, B., Waniak-Nowicka, H. Hydrothermal and mechanochemical synthesis of crystalline CaCO3. (2017) Adsorption Science and Technology, 35 (7-8), pp. 668-676.
26.    Typek, R., Dawidowicz, A.L., Bernacik, K., Stankevič, M. Feruloyloacetone can be the main curcumin transformation product. (2019) Food Chemistry, 286, pp. 136-140.
27.    Typek, R., Dawidowicz, A.L., Wianowska, D., Bernacik, K., Stankevič, M., Gil, M. Formation of aqueous and alcoholic adducts of curcumin during its extraction. (2019) Food Chemistry, 276, pp. 101-109.
28.    . Paprotny, Ł., Celejewska, A., Frajberg, M., Wianowska, D. Development and validation of GC–MS/MS method useful in diagnosing intestinal dysbiosis. (2019) Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1130-1131, art. no. 121822, .
29.    Wianowska, D., Gil, M. Critical approach to PLE technique application in the analysis of secondary metabolites in plants. (2019) TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 114, pp. 314-325.
30.    Wianowska, D., Gil, M. New insights into the application of MSPD in various fields of analytical chemistry. (2019) TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 112, pp. 29-51.
31.    Wianowska, D., Gil, M. Recent advances in extraction and analysis procedures of natural chlorogenic acids. (2019) Phytochemistry Reviews, 18 (1), pp. 273-302.
32.    Wianowska, D., Garbaczewska, S., Cieniecka–Roslonkiewicz, A., Typek, R., Dawidowicz, A.L. Chemical composition and antifungal activity of Chelidonium majus extracts–antagonistic action of chelerythrine and sanguinarine against Botrytis cinerea. (2018) Chemistry and Ecology, 34 (6), pp. 582-594.
33.    Wianowska, D., Dawidowicz, A.L., Bernacik, K., Typek, R. Determining the true content of quercetin and its derivatives in plants employing SSDM and LC–MS analysis. (2017) European Food Research and Technology, 243 (1), pp. 27-40

Sprzęt

Katedra dysponuje bogatą bazą aparaturową. Lista ważniejszych urządzeń obejmuje:

1.    LC-MS/MS QExactive (Thermo Scientific) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z hybrydowym spektrometrem mas (kwadrupol-orbitrap),
2.    LC-MS LCQ (Finnigan) - wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas,
3.    GC-MS/MS TQ 8040 (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas,
4.    GCQ (Finnigan Mat) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas z liniową pułapką jonową,
5.    GC-MS (Shimadzu) - chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas,
6.    Nexera-i (Shimadzu) - wysokosprawny chromatograf cieczowy wyposażony w detektor flourescencyjny i PDA,
7.    DX-100 (Dionex) - wysokosprawny chromatograf jonowy (dwa aparaty),
8.    Polaris 211 (Varian) - wysokosprawny chromatograf cieczowy (dwa aparaty),
9.    ASE 200 (Dionex) - aparat do przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami,
10.    GC TRACE 1300 - chromatograf gazowy z detektorem ECD,
11.    GC-2010AF (Shimadzu) - chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek,
12.    Linomat5 (CAMAG) - aplikator próbek na płytki do chromatografii cienkowarstwowej,
13.    UV-1800 (Shimadzu) - spektrofotometr UV-Vis,
14.    Helios Gamma (ThermoSpectronic) - spektrofotometr UV-Vis,
15.    Derivatograph C (MOM Budapeszt) - derywatograf (dwa aparaty)
16.    Nano 2000 (Plazmatronika) - reaktor mikrofalowy,
17.    PYRIS Diamond (PerkinElmer) - różnicowy kalorymetr skaningowy,
18.    716DMS (Metrohm) - zestaw do miareczkowania.

Na wyposażeniu zakładu znajdują się także:

•    gradientowe wysokosprawne chromatografy cieczowe firmy Gilson wyposażone w detektory PDA, UV-Vis, RI (cztery układy),
•    chromatografy gazowe (dwa aparaty: Finnigan, Carlo Erba),
•    3 D (Hewlett-Packard) - elektroforezer kapilarn

Osiągnięcia (nagrody wyróżnienia)

Granty

Inne