Dr Małgorzata Jurak

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska - przewodniczący komisji - Politechnika Warszawska,
    dr hab. Renata Łyszczek - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński - recenzent - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,
    dr hab. inż. Myroslav Sprynskyy - recenzent - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. dr hab. Władysław Janusz - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG - członek komisji - Uniwersytet Gdański,
    dr hab. Irena Choma, prof. UMCS - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 25.06.2018 r.
    Powołanie Komisji: 08.11.2018 r.
    Uchwała Komisji: 18.01.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 25.02.2019 r.