Dr Elżbieta Grządka

Dr Elżbieta Grządka

Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Jacek Nawrocki - przewodniczący komisji- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 2. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. UMCS  - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk - recenzent - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków,
 4. prof. dr hab. Zbigniew Galus - recenzent - Uniwersytet Warszawski,
 5. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - recenzent - UMCS, Lublin,
 6. dr hab. inż. Adam Macierzanka - członek komisji - Politechnika Gdańska,
 7. prof. dr hab. Bronisław Jańczuk- członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 13.11.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 14.01.2016 r.
 3. Uchwała Komisji: 21.03.2016 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 25.04.2016 r.

Załączniki: