Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji Zagranicznych

Wydziałowy Zespół ds. Akredytacji Zagranicznych

 1. Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – przewodnicząca
 2. Dr hab. Piotr Borowski, prof. uczelni
 3. Dr hab. Agata Bartyzel
 4. Dr hab. Mariusz Barczak, prof. uczelni
 5. Dr hab. Barbara Charmas, prof. uczelni
 6. Dr hab. Bożena Czech, prof. uczelni
 7. Dr hab. Magdalena Sobiesiak
 8. Dr hab. Daniel Kamiński, prof. uczelni
 9. Dr hab. Joanna Krawczyk
 10. Dr hab. Ewa Skwarek, prof. uczelni
 11. Dr Magdalena Błachnio
 12. Dr Małgorzata Gil-Kowalczyk
 13. Dr Joanna Reszko-Zygmunt, prof. uczelni dyd.
 14. Dr Elżbieta Olszewska  (Ostatnia aktualizacja dn. 30.12.2021 r.)