Rada Instytutu Nauk Chemicznych

 Skład Rady Instytutu Nauk Chemicznych od października 2019 r.