Towarzystwa Naukowe

PTChem - Polskie Towarzystwo Chemiczne - www.ptchem.pl 

LTN - Lubelskie Towarzystwo Naukowe www.ltn.lublin.pl/