Katedra Chemii Teoretycznej

kierownik: dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS
- dr hab. Krzysztof Nieszporek prof. UMCS
- prof. dr hab. Krzysztof Woliński
- prof. dr hab. Małgorzata Borówko
- prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew
- prof. dr hab. Stefan Sokołowski
- prof. dr hab. Paweł Szabelski
- dr hab. Paweł Bryk
- dr hab. Wojciech Rżysko
- dr Mariusz Barczak
- dr Damian Nieckarz
- dr Tomasz Staszewski
- dr Edyta Słyk