Dr Magdalena Rogulska

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. inż. Henryk Galina - przewodniczący komisji - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza,
    dr hab. Elżbieta Monika Grządka - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    dr hab. inż. Aleksander Franciszek Prociak - recenzent - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
    prof. dr hab. inż. Janusz Grzegorz Datta - recenzent - Politechnika Gdańska,
    prof. dr hab. inż. Gabriel Andrzej Rokicki - recenzent -Politechnika Warszawska,
    dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska - członek komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Daniel Michał Kamiński - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 12.04.2019 r.
    Powołanie Komisji: 06.06.2019 r.
    Uchwała Komisji:  04.09.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 30.09.2019 r.