Sympozjum 2014

Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science


Sympozjum „Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole” połączone z podsumowaniem realizacji projektu PROFILES

12 kwietnia (sobota) 2014 r.

Aula Wydziału Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, Lublin


Program sympozjum

10.00

 

Otwarcie sympozjum

10.15

 

Prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, „E-nauczyciel przedmiotów przyrodniczych”

11.00

 

Dr Małgorzata Sitarczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, „Psychologiczne aspekty motywacji do nauki szkolnej”

11.45

 

Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową

12.30

 

Prof. Józef Trna, dr Ewa Trnowa, Uniwersytet im. Masarika, Brno, „Doświadczenia w uczeniu się przez odkrywanie”

13.30

 

Dr Grzegorz Krzyśko, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, „Doping – chemiczna strona medalu”

14.00

 

Dr Regina Zawisza-Winiarczyk, Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin, „Europejski projekt »Po wiedzę do CERN«”

14.15

 

Przerwa na lunch

14.45

 

Uczniowie Zespołu Szkól Budowlanych i Ogólnokształcących, Biłgoraj, „Realizacja modułu »Tajemnice domowej spiżarni. Konserwowanie żywności«”

15.00

 

Dr Jarosław Dymara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, „Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej”

15.15

 

Mgr Magdalena Pokrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, „Projekty unijne w edukacji”

15.30

 

Dr hab. Ryszard M. Janiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Podsumowanie projektu PROFILES. Wręczenie certyfikatów nauczycielom uczestniczącym w projekcie

 

  Grant agreement no: 266589