Katedra Zjawisk Międzyfazowych

kierownik: prof. dr hab. Anna Zdziennicka
- prof. dr hab. Anna Zdziennicka
- prof. dr hab. Lucyna Hołysz
- dr hab. Konrad Terpiłowski
- dr hab. Agnieszka Wiącek prof. UMCS
- dr hab. Aleksandra Szcześ prof. UMCS
- dr hab. Katarzyna Szymczyk prof. UMCS
- dr hab. Małgorzata Jurak
- dr hab. Joanna Krawczyk