Komisja ds. Konkursów, Nagród i Odznaczeń

Komisja ds. Konkursów, Nagród i Odznaczeń

1.    Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – przewodnicząca,
2.    Dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS,
3.    Dr hab. Daniel Kamiński, prof. UMCS,
4.    Dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS,
5.    Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS,    
6.    Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS,
7.    Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS,
8.    Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS,
9.    Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS.

 

( Ostatnia aktualizacja: 11.10.2023 r. )