Komisja ds. Konkursów, Nagród i Odznaczeń

Komisja ds. Konkursów, Nagród i Odznaczeń

  1. Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – przewodnicząca;
  2. Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS;
  3. Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska;
  4. Prof. dr hab. Krzysztof Woliński;
  5. Prof. dr hab. Anna Zdziennicka;
  6. Dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS;
  7. Dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS;
  8. Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS;
  9. Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

 

( Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022 r. )