Laboratorium Analityczne

Kierownik: dr Ewaryst Mendyk

- dr Ewaryst Mendyk
- dr Weronika Sofińska-Chmiel
- dr Michał Rawski
- dr Aldona Nowicka
- dr Marcin Kuśmierz
- mgr Halina Waniak-Nowicka
- mgr Marek Drewniak
- mgr Anna Gawryszuk
- mgr Zofia Komosa  
- mgr Krzysztof Skrzypiec
- mgr Tadeusz Wójcicki
- mgr Anna Sobieszek
- mgr Radosław Keller
- mgr Barbara Wąż
- dr Urszula Maciołek
- mgr Grzegorz Żukociński