Laboratorium Analityczne

Dane teleadresowe

Kierownik Laboratorium
dr Weronika Sofińska-Chmiel
e-mail: wschmiel@umcs.pl
pokój 27, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-46

dr Ewaryst Mendyk
e-mail: emendyk@umcs.pl
pokój 9, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-96

mgr Marek Drewniak
e-mail: dmarek@umcs.pl
pokój 10, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-28

mgr Radosław Keller
e-mail: radoslaw.keller@umcs.pl
pokój 110, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-55-87

mgr Anna Gawryszuk-Rżysko
e-mail: anna.rzysko@umcs.pl
pokój 102, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-77-44

mgr Zofia Komosa
e-mail: zofia.komosa@poczta.umcs.lublin.pl
pokój 624 A, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-51

mgr Anna Sobieszek
e-mail: anna.ksiazek@umcs.pl
pokój 20, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-55-86

dr Michał Rawski
e-mail: michal.rawski@umcs.pl
pokój 23, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90

mgr Barbara Wąż
e-mail: barbara.waz@umcs.pl
pokój 23, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90

mgr inż. Krzysztof Skrzypiec
e-mail: krzysztof.skrzypiec@umcs.pl
pokój 22, Budynek B, Collegium Chemicum, (81) 537-55-89

dr Marcin Kuśmierz
e-mail: marcin.kusmierz@poczta.umcs.lublin.pl
pokój 20, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-55-86

dr inż. Urszula Maciołek
e-mail: urszula.maciolek@umcs.pl
pokój 27, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-46

mgr Halina Waniak-Nowicka
e-mail: halina.waniak-nowicka@umcs.pl
pok. 102, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-77-44

mgr Tadeusz Wójcicki
e-mail: tadeusz.wojcicki@umcs.pl
pokój 10, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-28

dr Aldona Nowicka
e-mail: aldona.nowicka@umcs.pl
pokój 23, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90

mgr Grzegorz Żukociński
e-mail: g.zukocinski@umcs.pl
pokój 23, Budynek B, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90

Profil badawczy Laboratorium

Podstawowym celem działalności Laboratorium jest wykonywanie analiz zlecanych w ramach prac naukowo-badawczych i dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Chemii. Laboratorium wykonuje również ekspertyzy i zlecenia o charakterze naukowo-badawczym lub analitycznym od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych spoza UMCS.

Sprzęt

1. Dwukanałowy spektrometr FT- NMR Bruker Avance 300 MHz
2. Mikroskop ramanowski inVia Reflex firmy Renishaw, UK (rok prod. 2006)
3. Mikroskop Sił Atomowych AFM firmy Veeco (USA) NanoScope V
4. Profilometr Contour GT firmy Veeco (USA)
5. Mikroskop optyczny AZ100M firmy Nikon (Japonia)
6. Mikroskop optyczny metalurgiczny MA200 firmy Nikon (Japonia)
7. Wielokomorowy system analityczny UHV firmy Prevac sp. z o.o.
8. Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej Axios mAX (PANalytical - Holandia) (rok prod. 2012)
9. Spektrometr FTIR Nicolet 8700A sprzężony z modułem spektrometru FT Ramana Nicolet NXR, firmy Thermo Scientific (rok produkcji 2009).
10. Mikroskop FTIR iN10 MX, firmy Thermo Scientific (rok produkcji 2011).
11. Aparat ASAP 2420 firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2012)
12. Aparat ASAP 2020 C firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2012)
13. Aparat ASAP 2020 HD firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2011)
14. Aparat ASAP 2405 firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 1998)
15. Aparat AUTOSORB- 1CMS firmy Quantachrome Instruments, USA (rok prod. 2005)
16. Dyfraktometr Rentgenowski Empyrean - Holandia (rok prod. 2012)
17. Wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop transmisyjny Titan G2 60-300 firmy FEI
18. Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowo-jonowy Quanta 3D FEG firmy FEI
19. Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 T20 X-TWIN firmy FEI

Osiągnięcia

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1548 z dnia 21.01.2015.

Granty

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych,
POIG.02.01.00-06-024/09-09, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R

Inne

www.lab.umcs.lublin.pl