Laboratorium Analityczne

Dane teleadresowe


Kierownik Laboratorium Analitycznego

Dr Weronika Sofińska-Chmiel,
e-mail: weronika.sofinska-chmiel@mail.umcs.pl,
pokój 9, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 96


Pracownicy:

Dr Artur Chabros,
e-mail: artur.chabros@mail.umcs.pl,
pokój 23, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 90

Dr Marta Goliszek,
e-mail: marta.goliszek@mail.umcs.pl,
pokój 27, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 46

Dr Marcin Kuśmierz,
e-mail: marcin.kusmierz@mail.umcs.pl,
pokój 20, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 86

Dr inż. Urszula Maciołek,
e-mail: urszula.maciolek@mail.umcs.pl,
pokój 27, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 46

Dr Aldona Nowicka,
e-mail: aldona.nowicka@mail.umcs.pl,
pokój 23, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 90

Mgr Marek Drewniak,
e-mail: marek.drewniak@mail.umcs.pl,
pokój 10, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 28

Mgr Radosław Keller,
e-mail: radoslaw.keller@mail.umcs.pl,
pokój 110, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 87

Mgr Anna Gawryszuk-Rżysko,
e-mail: anna.gawryszuk-rzysko@mail.umcs.pl,
pokój 102, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 44

Mgr inż. Krzysztof Skrzypiec,
e-mail: krzysztof.skrzypiec@mail.umcs.pl,
pokój 22, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 89

Mgr Anna Sobieszek,
e-mail: anna.sobieszek@mail.umcs.pl,
pokój 20, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 86

Mgr Barbara Wąż,
e-mail: barbara.waz@mail.umcs.pl,
pokój 23, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 90

Mgr Tadeusz Wójcicki,
e-mail: tadeusz.wojcicki@mail.umcs.pl,
pokój 10, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 28

Mgr Grzegorz Żukociński,
e-mail: grzegorz.zukocinski@mail.umcs.pl,
pokój 23, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 90

 
Profil badawczy Laboratorium

Podstawowym celem działalności Laboratorium jest wykonywanie analiz zlecanych w ramach prac naukowo-badawczych i dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Chemii. Laboratorium wykonuje również ekspertyzy i zlecenia o charakterze naukowo-badawczym lub analitycznym od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych spoza UMCS.

Sprzęt

1. Dwukanałowy spektrometr FT- NMR Bruker Avance 300 MHz
2. Mikroskop ramanowski inVia Reflex firmy Renishaw, UK (rok prod. 2006)
3. Mikroskop Sił Atomowych AFM firmy Veeco (USA) NanoScope V
4. Profilometr Contour GT firmy Veeco (USA)
5. Mikroskop optyczny AZ100M firmy Nikon (Japonia)
6. Mikroskop optyczny metalurgiczny MA200 firmy Nikon (Japonia)
7. Wielokomorowy system analityczny UHV firmy Prevac sp. z o.o.
8. Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej Axios mAX (PANalytical - Holandia) (rok prod. 2012)
9. Spektrometr FTIR Nicolet 8700A sprzężony z modułem spektrometru FT Ramana Nicolet NXR, firmy Thermo Scientific (rok produkcji 2009).
10. Mikroskop FTIR iN10 MX, firmy Thermo Scientific (rok produkcji 2011).
11. Aparat ASAP 2420 firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2012)
12. Aparat ASAP 2020 C firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2012)
13. Aparat ASAP 2020 HD firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2011)
14. Aparat ASAP 2405 firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 1998)
15. Aparat AUTOSORB- 1CMS firmy Quantachrome Instruments, USA (rok prod. 2005)
16. Dyfraktometr Rentgenowski Empyrean - Holandia (rok prod. 2012)
17. Wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop transmisyjny Titan G2 60-300 firmy FEI
18. Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowo-jonowy Quanta 3D FEG firmy FEI
19. Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 T20 X-TWIN firmy FEI

Osiągnięcia

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1548 z dnia 21.01.2015.

Granty

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych,
POIG.02.01.00-06-024/09-09, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R

Inne

www.lab.umcs.lublin.pl