Laboratorium Analityczne

Dane teleadresowe

1. dr Weronika Sofińska-Chmiel - Kierownik Laboratorium,
pok. 27, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-46,
wschmiel@umcs.pl

2. dr Ewaryst Mendyk,
pok. 9, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-96,
emendyk@umcs.pl

3. mgr Marek Drewniak,
pok. 10, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-28,
dmarek@umcs.pl

4. mgr Radosław Keller,
pok. 110, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-55-87,
radoslaw.keller@umcs.pl

5. mgr Anna Gawryszuk-Rżysko,
pok. 102, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-77-44,
anna.rzysko@umcs.pl

6. mgr Zofia Komosa,
pok. 624 A, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-51,
zofia.komosa@poczta.umcs.lublin.pl

7. mgr Anna Sobieszek,
pok. 20, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-55-86,
anna.ksiazek@umcs.pl

8. dr Michał Rawski,
pok. 23, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90,
michal.rawski@umcs.pl

9. mgr Barbara Wąż,
 pok. 23,  Collegium Chemicum,tel. (81) 537-57-90,
barbara.waz@umcs.pl

10. mgr inż. Krzysztof Skrzypiec,
pok. 22, Collegium Chemicum, (81) 537-55-89,
krzysztof.skrzypiec@umcs.pl

11. dr Marcin Kuśmierz,
pok. 20,  Collegium Chemicum, tel. (81) 537-55-86,
marcin.kusmierz@poczta.umcs.lublin.pl

12. dr inż. Urszula Maciołek,
pok. 27,  Collegium Chemicum,  tel. (81) 537-57-46,
urszula.maciolek@umcs.pl

13. mgr Halina Waniak-Nowicka,
pok. 102,  Collegium Chemicum,tel. (81) 537-77-44,
halina.waniak-nowicka@umcs.pl

14. mgr Tadeusz Wójcicki,
pok. 10,  Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-28,
tadeusz.wojcicki@umcs.pl

15. dr Aldona Nowicka,
pok. 23,  Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90,
aldona.nowicka@umcs.pl

16. mgr Grzegorz Żukociński,
pok. 23, Collegium Chemicum, tel. (81) 537-57-90
g.zukocinski@umcs.pl

Profil badawczy Laboratorium

Podstawowym celem działalności Laboratorium jest wykonywanie analiz zlecanych w ramach prac naukowo-badawczych i dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Chemii. Laboratorium wykonuje również ekspertyzy i zlecenia o charakterze naukowo-badawczym lub analitycznym od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych spoza UMCS.

Sprzęt

1. Dwukanałowy spektrometr FT- NMR Bruker Avance 300 MHz
2. Mikroskop ramanowski inVia Reflex firmy Renishaw, UK (rok prod. 2006)
3. Mikroskop Sił Atomowych AFM firmy Veeco (USA) NanoScope V
4. Profilometr Contour GT firmy Veeco (USA)
5. Mikroskop optyczny AZ100M firmy Nikon (Japonia)
6. Mikroskop optyczny metalurgiczny MA200 firmy Nikon (Japonia)
7. Wielokomorowy system analityczny UHV firmy Prevac sp. z o.o.
8. Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej Axios mAX (PANalytical - Holandia) (rok prod. 2012)
9. Spektrometr FTIR Nicolet 8700A sprzężony z modułem spektrometru FT Ramana Nicolet NXR, firmy Thermo Scientific (rok produkcji 2009).
10. Mikroskop FTIR iN10 MX, firmy Thermo Scientific (rok produkcji 2011).
11. Aparat ASAP 2420 firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2012)
12. Aparat ASAP 2020 C firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2012)
13. Aparat ASAP 2020 HD firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 2011)
14. Aparat ASAP 2405 firmy Micromeritics Inc. USA (rok prod. 1998)
15. Aparat AUTOSORB- 1CMS firmy Quantachrome Instruments, USA (rok prod. 2005)
16. Dyfraktometr Rentgenowski Empyrean - Holandia (rok prod. 2012)
17. Wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop transmisyjny Titan G2 60-300 firmy FEI
18. Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowo-jonowy Quanta 3D FEG firmy FEI
19. Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 T20 X-TWIN firmy FEI

Osiągnięcia

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1548 z dnia 21.01.2015.

Granty

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych,
POIG.02.01.00-06-024/09-09, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R

Inne

www.lab.umcs.lublin.pl