Dr Aleksandra Szcześ

Dr Aleksandra Szcześ

Komisja habilitacyjna:

  1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń,
  2. dr hab. Paweł Szabelski, prof. nadzw. UMCS - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
  3. prof. dr hab. Władysław Janusz - recenzent - UMCS, Lublin,
  4. prof. dr hab. Ewa Talik - recenzent - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  5. prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk - recenzent - Politechnika Wrocławska,
  6. dr hab. inż. Jolanta Prywer, prof. nadzw. PŁ - członek komisji - Politechnika Łódzka,
  7. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS - członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

  1. Wszczęcie: 03.02.2016 r.
  2. Powołanie Komisji: 10.03.2016 r.
  3. Uchwała Komisji: 09.05.2016 r.
  4. Uchwała Rady Wydziału: 16.05.2016 r.

Załączniki: