Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Gulip

Telefon
81 537 63 34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  malgorzata.gulip@live.umcs.edu.pl lub malgorzata.gulip@umcs.pl
Miejsce: kampus - Małgorzata Gulip - Konsultacje semestr letni 2020/2021
wtorek: 13:00-14:00
piątek: 13:00-14:00
Serdecznie zapraszam


 
Adres

ul. Narutowicza 12 p. 53A
20-004 Lublin

Działalność naukowa

 

Publikacje:
Gulip, M., 2021, Obraz siebie a poziom nadziei podstawowej w percepcji nastolatków - doniesienie z badań, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 1/2021 Tom 596, s. 18-29.
Gulip, M., 2020, Dorośli ze spektrum autyzmu - przegląd badań, (w:) A. Prokopiak (red.), Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 385-404.
Monografie:
Gulip, M., 2021, Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Aktualna tematyka badawcza:
Język dziecka z uszkodzonym słuchem.

Programowanie języka dziecka.
Funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni w ocenie kompetencji językowej dziecka z uszkodzonym słuchem.
Godność w percepcji osób z chorobą przewlekłą.
Organizacja procesu kształcenia uczniów z uszkodzeniami słuchu w środowisku włączającym – koncepcja projektowania uniwersalnego dla edukacji.

Praca badawcza:
Uczestnictwo w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0" ( „Zidentyfikowanie markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci, widocznych w ilościowej analizie zapisu EEG. Aplikacja z normami, opracowanymi na podstawie statystycznej, ilościowej analizy 200 zapisów EEG”)
Uczestnictwo w projekcie MNiSW ("Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie profilaktyki i terapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podniesienia jakości systemu edukacji")

Szkolenia/warsztaty:
Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie aktywności LEKCJA pt. "Moodle się na lekcji - czyli jak nie zanudzić studenta teorią."
Wsparcie edukacyjne studentów z uszkodzeniami słuchu. 

Praca organizacyjna:
Członek zespołu badawwczego NeuroEduLab
Członek Wydziałowego Zespołu ds. sylabusów modułów/przedmiotów na rok akademicki 2020/2021
Członek zespołu programowego dla kierunku Pedagogika specjalna
Członek zespołu ds dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Członek zespołu 4P-Support Team 


Ogłoszenia

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji
SENSUM (Instytut Pedagogiki, Oficyna, pok. 14)
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo.
malgorzata.gulip@umcs.pl
m
algorzata.gulip@live.umcs.edu.pl

OPIEKUN ROKU 
Konsultacje dla studentów III roku pedagogiki specjalnej:
07.01.2021 (czwartek, godz. 10:00-11:00)
06.05.2021 (czwartek, godz. 10:00-11:00)
w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  malgorzata.gulip@live.umcs.edu.pl lub malgorzata.gulip@umcs.pl