Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Gulip

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  na adres: malgorzata.gulip@umcs.pl (z dopiskiem w temacie KONSULTACJE) lub w kontakcie bezpośrednim.
poniedziałek: 12:00-13:00 Miejsce: kampus
środa: 7:30-8:00; czwartek: 11:00-11:30
Miejsce: ul. Głęboka 43, pokój 311
Serdecznie zapraszamKONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM po wcześniejszym umówieniu się mailowo: malgorzata.gulip@umcs.pl (z dopiskiem w temacie SENSUM)

DORADZTWO EDUKACYJNE
Zespół ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi OPTIMUM po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo malgorzata malgorzata.gulip@umcs.pl (z dopiskiem w temacie OPTIMUM)


 
Adres

ul. Głęboka 43
20-004 Lublin

O sobie

Doradca ds optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania sluchowego oraz funkcjonowania psychicznego w Zespole ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi OPTIMUM UMCS


Doradca w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM

 

Doradca zewnętrzny w zakresie surdopedagogiki w Ośrodku Wsparcia i Testów (OWiT) działającym w ramach programu PFRON pn.: "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"


Działalność naukowa

Publikacje:

Gulip, M., 2021, Obraz siebie a poziom nadziei podstawowej w percepcji nastolatków - doniesienie z badań, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 1/2021 Tom 596, s. 18-29.
Gulip, M., 2020, Dorośli ze spektrum autyzmu - przegląd badań, (w:) A. Prokopiak (red.), Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 385-404.
Monografie:
Gulip, M., 2021, Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Aktualna tematyka badawcza:
Język dziecka z uszkodzonym słuchem.

Programowanie języka dziecka.
Funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni w ocenie kompetencji językowej dziecka z uszkodzonym słuchem.
Godność w percepcji osób z chorobą przewlekłą.
Organizacja procesu kształcenia uczniów z uszkodzeniami słuchu w środowisku włączającym – koncepcja projektowania uniwersalnego dla edukacji.

Praca badawcza:
Uczestnictwo w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0" ( „Zidentyfikowanie markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci, widocznych w ilościowej analizie zapisu EEG. Aplikacja z normami, opracowanymi na podstawie statystycznej, ilościowej analizy 200 zapisów EEG”)
Uczestnictwo w projekcie MNiSW ("Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie profilaktyki i terapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podniesienia jakości systemu edukacji")

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Rektora indywidualna (2020)
Nagroda Rektora zespołowa (2021)
List Gratulacyjny Rektora UMCS (2021) za zaangażowanie w projekt pt. „Podziel się własnym doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym”, wyróżniony w ramach Gali Laurów Uniwersyteckich Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii dydaktycznej.
List Gratulacyjny Rektora UMCS (2022) za zaangażowanie w projekt „Przedsiębiorcza młodzież".

Szkolenia/warsztaty:
Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie aktywności LEKCJA pt. "Moodle się na lekcji - czyli jak nie zanudzić studenta teorią."
Wsparcie edukacyjne studentów z uszkodzeniami słuchu. 

Praca organizacyjna:
Członek zespołu badawwczego NeuroEduLab
Członek Wydziałowego Zespołu ds. sylabusów modułów/przedmiotów na rok akademicki 2021/2022
Członek zespołu programowego dla kierunku Pedagogika specjalna
Członek zespołu ds dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Członek zespołu 4P-Support Team