Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Gulip

Telefon
81 537 63 34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  malgorzata.gulip@live.umcs.edu.pl lub malgorzata.gulip@umcs.pl
Miejsce: kampus - Małgorzata Gulip - Konsultacje semestr zimowy 2020/2021
środa: 13:00-15:00
Serdecznie zapraszam
Adres

ul. Narutowicza 12 p. 53A
20-004 Lublin

Działalność naukowa


Aktualna tematyka badawcza:
Język dziecka z uszkodzonym słuchem.

Programowanie języka dziecka.
Nadzieja podstawowa i obraz siebie nastolatków.

Publikacje:
Gulip, M., 2020, Dorośli ze spektrum autyzmu - przegląd badań, (w:) A. Prokopiak (red.), Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 385-404.


Ogłoszenia

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji
SENSUM (Instytut Pedagogiki, Oficyna, pok. 14)
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo.
malgorzata.gulip@umcs.pl
m
algorzata.gulip@live.umcs.edu.pl