Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Gulip

Telefon
(81) 537 63 56 (w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową  na adres: malgorzata.gulip@umcs.pl (z dopiskiem w temacie KONSULTACJE) lub w kontakcie bezpośrednim.
poniedziałek: 09:00-10:00 Miejsce: kampus
wtorek: 7:30-8:00 środa: 7:30-8:00 
Miejsce: ul. Głęboka 43, pokój 311
Serdecznie zapraszamKONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM po wcześniejszym umówieniu się mailowo: malgorzata.gulip@umcs.pl (z dopiskiem w temacie SENSUM)

DORADZTWO EDUKACYJNE
Zespół ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi OPTIMUM po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo malgorzata malgorzata.gulip@umcs.pl (z dopiskiem w temacie OPTIMUM)


 
Adres

ul. Głęboka 43 p. 311
20-612 Lublin

O sobie

Doradca ds optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania sluchowego oraz funkcjonowania psychicznego w Zespole ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi OPTIMUM UMCS


Doradca w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM

 

Doradca zewnętrzny w zakresie surdopedagogiki w Ośrodku Wsparcia i Testów (OWiT) działającym w ramach programu PFRON pn.: "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"


Działalność naukowa

Publikacje:

Gabryś, A., Gulip, M., 2023, Psychological well-being in women with insulin resistance and the role of sense of self-dignity. Annals of Psychology/Roczniki Psychologiczne, 16(1), 83-93. https://doi.org/10.18290/rpsych2023.0005
Gulip, M., 2021, Obraz siebie a poziom nadziei podstawowej w percepcji nastolatków - doniesienie z badań, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 1/2021 Tom 596, s. 18-29.
Gulip, M., 2020, Dorośli ze spektrum autyzmu - przegląd badań, (w:) A. Prokopiak (red.), Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 385-404.

Monografie:
Gulip, M., 2021, Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Aktualna tematyka badawcza:
Język dziecka z uszkodzonym słuchem.

Programowanie języka dziecka.
Funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni w ocenie kompetencji językowej dziecka z uszkodzonym słuchem.
Godność w percepcji osób z chorobą przewlekłą.
Organizacja procesu kształcenia uczniów z uszkodzeniami słuchu w środowisku włączającym – koncepcja projektowania uniwersalnego dla edukacji.

Praca badawcza:
Uczestnictwo w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0" ( „Zidentyfikowanie markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci, widocznych w ilościowej analizie zapisu EEG. Aplikacja z normami, opracowanymi na podstawie statystycznej, ilościowej analizy 200 zapisów EEG”)
Uczestnictwo w projekcie MNiSW ("Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie profilaktyki i terapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podniesienia jakości systemu edukacji")

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Rektora indywidualna (2020)
Nagroda Rektora zespołowa (2021)
List Gratulacyjny Rektora UMCS (2021) za zaangażowanie w projekt pt. „Podziel się własnym doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym”, wyróżniony w ramach Gali Laurów Uniwersyteckich Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii dydaktycznej.
List Gratulacyjny Rektora UMCS (2022) za zaangażowanie w projekt „Przedsiębiorcza młodzież".

Szkolenia/warsztaty:
Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym na przykładzie aktywności LEKCJA pt. "Moodle się na lekcji - czyli jak nie zanudzić studenta teorią."
Wsparcie edukacyjne studentów z uszkodzeniami słuchu. 

Praca organizacyjna:
Członek zespołu badawwczego NeuroEduLab
Członek Wydziałowego Zespołu ds. sylabusów modułów/przedmiotów na rok akademicki 2021/2022
Członek zespołu programowego dla kierunku Pedagogika specjalna
Członek zespołu ds dostępności UMCS
Członek wydziałowego zespołu ds dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS” dla kierunku Pedagogika specjalna