System Jakości Kształcenia

Zespół Wydziału Chemii ds. Systemu Jakości Kształcenia:

1.      Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – przewodnicząca
2.      Dr hab. Agata Bartyzel, prof. UMCS
3.      Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS
4.      Dr hab. Bożena Czech,prof. UMCS
5.      Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS
6.      Dr hab. Małgorzata Jurak, prof. UMCS
7.      Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS
8.      Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS
9.      Dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
10.    Dr Damian Nieckarz
11.    Dr Sylwia Sowa
12.    Dr hab. Marta Worzakowska
13.    Mgr Agnieszka Grymuza
14.    Mgr Wiesława Cyrankiewicz
15.    Barbara Matwiejczuk
16.    Natalia Sobieszek

Księga Jakości Kształcenia

Raport PKA