System Jakości Kształcenia

Zespół Wydziału Chemii ds. Systemu Jakości Kształcenia:

  1. Dr hab. Irena MALINOWSKA prof. nadzw. UMCS - przewodnicząca
  2. Dr hab. Agnieszka NOSAL-Wiercińska
  3. Dr hab. Monika WAWRZKIEWICZ
  4. Dr hab. Katarzyna SZYMCZYK
  5. Dr hab. Renata ŁYSZCZEK
  6. Dr hab. Aleksandra SZCZEŚ
  7. Dr hab. Beata PODKOŚCIELNA
  8. Dr hab. Dorota WIANOWSKA

Informacje dotyczące przygotowania sylabusów dostępne są na stronie Zakładu Dydaktyki Chemii .