Dr Konrad Terpiłowski

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. inż. Adam Proń - przewodniczący komisji - Politechnika Warszawska,
    dr hab. Magdalena Sobiesiak - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka - recenzent - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
    prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski - recenzent - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    prof. dr hab. inż. Adam Voelkel - recenzent - Politechnika Poznańska,
    dr hab. Wojciech Kujawski - członek komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Wiesława Ferenc - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 29.08.2018 r.
    Powołanie Komisji: 08.11.2018 r.
    Uchwała Komisji: 18.01.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 21.01.2019 r.