Zakład Chemii Środowiskowej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
IV piętro
tel. +48 81 537 56 92, +48 81 537 55 54, fax: +48 81 537 55 65, +48 81 533 33 48
strona www: www.zchs.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

mgr Małgorzata Pasicz,
tel. +48 81 537 55 96, fax: +48 81 537 55 65, +48 81 533 33 48

Skład osobowy:

pracownicy naukowo-dydaktyczni:
 
dr Bożena Czech, bczech@hektor.umcs.lublin.pl, tel: +48 537 55 54, 77 53
dr Marcin Kuśmierz, marcin.kusmierz@umcs.lublin.pl, tel. +48 537 56 92
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, aga@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 55 54
pracownicy naukowi:
dr Magdalena Kończak -wolontariat, tel. +48 81 537 56 92
dr iż. Izabela Jośko –projekt Preludium, tel. +48 81 537 56 92
pracownicy naukowo-techniczni:
dr Wiesława Ćwikła-Bundyra, wieslawa.cwikla-bundyra@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 81 537 56 92

Kierunki badań:

 • Nanomateriały w środowisku
 • Monitoring zanieczyszczeń
 • Wykorzystanie biowęgli w bioremediacji gleb
 • Ekotoksykologia
 • Wpływ nanocząstek na toksyczność i losy zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
 • Kataliza środowiskowa

Projekty:

 • Międzynarodowy - Marie Skłodowska-Curie Fellowship, MSCF Horyzont 2020
  Principal investigator: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS
 • NCN - Preludium 8
  Toksyczność, bioakumulacja i specjacja nanocząstek nieorganicznych w glebach o różnych właściwościach fizykochemicznych
  Principal investigator: dr inż. Izabela Jośko
  Project number: 2014/15/N/NZ9/02429
 • NCN – Miniatura
  Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ścieków
  Principal investigator: dr Bożena Czech
  Project number: 2017/01/X/ST4/00199
Dydaktyka – kursy i wykłady:
 • ochrona środowiska
 • ćwiczenia terenowe
 • sozologia
 • człowiek a środowisko
 • kataliza w ochronie środowiska
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • chemia atmosfery i technologie ochrony powietrza
 • zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego
 • monitoring środowiska
 • energetyka a środowisko
 • aktualne problemy ochrony środowiska
 • neutralizacja i utylizacja odpadów z przemysłu chemicznego
 • ochrona przyrody
 • klasyczna chemia analityczna
 • seminarium magisterskie
 • seminarium dyplomowe
 • pracownia magisterska
 • pracownia dyplomowa

Więcej informacji na stronie zakładowej: www.zchs.umcs.lublin.pl


Zobacz także informację o Pracowni i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.