Kadencja 2012/16

 Władze Wydziału Chemii UMCS w kadencji 2012-2016
(od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2016)

Prof. W. Janusz - profil (www)
Dr hab. A. Deryło-Marczewska, prof. UMCS - profil (www)
Dziekan
 
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem
  Dr hab. Dorota Kołodyńska - profil (www)
Prof. St. Pikus - profil (www)
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą
Prodziekan ds. Dydaktyki
 

 Zobacz informację nt. pracy Dziekanatu Wydziału Chemii

 Zobacz informację nt. Aktualnych Władz Wydziału