Dr Joanna Lenik

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab.  inż.  Maciej  Bagiński - przewodniczący komisji - Politechnika Gdańska,
    dr hab. Monika  Wawrzkiewicz - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab.  Irena  Staneczko-Baranowska - recenzent - Politechnika Śląska w Gliwicach,
    prof. dr hab.  Agata  Michalska-Maksymiuk - recenzent - Uniwersytet Warszawski,
    dr hab. inż.  Michał  Chudy - recenzent - Politechnika Warszawska,
    dr hab.  Sławomira  Skrzypek - członek komisji - Uniwersytet Łódzki,
    prof. dr hab.  Anna  Kozioł - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 03.01.2018 r.
    Powołanie Komisji: 12.04.2018 r.
    Uchwała Komisji: 21.06.2018 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 09.07.2018 r.