Dr Agnieszka Gładysz-Płaska

Komisja habilitacyjna:

    prof. dr hab. Bogusław Buszewski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    dr hab. Agata Bartyzel - sekretarz  komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk - recenzent - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,
    prof. dr hab. inż. Jerzy Choma - recenzent - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
    prof. dr hab. Jacek Goworek - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
    prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska - członek komisji - Politechnika Łódzka,
    prof. dr hab. Anna Zdziennicka - członek komisji - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Harmonogram:

    Wszczęcie: 29.08.2018 r.
    Powołanie Komisji: 08.11.2018 r.
    Uchwała Komisji: 08.02.2019 r.
    Uchwała Rady Wydziału: 25.02.2019 r.