Dr Beata Podkościelna

Dr Beata Podkościelna

Wniosek

Autoreferat

Uchwała

Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk - przewodniczący komisji - Politechnika Warszawska,
 2. dr hab. Dorota Wianowska - sekretarz komisji - UMCS, Lublin,
 3. prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski - recenzent - Politechnika Śląska, Gliwice,
 4. prof. dr hab. inż. Stanisław Penczek - recenzent - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź,
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk - recenzent - PolitechnikaWrocławska,
 6. dr hab. Michał Szumski - członek komisji - UMK, Toruń,
 7. prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz - członek komisji - UMCS, Lublin.

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 06.10.2015 r.
 2. Powołanie Komisji: 03.12.2015 r.
 3. Uchwała Komisji: 01.04.2016 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 25.04.2016 r.