Katedra Chemii Fizycznej

Dane teleadresowe


Kierownik Katedry Chemii Fizycznej

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
e-mail: anna.derylo-marczewska@mail.umcs.pl,
pokój 221, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 49


Pracownicy
:

Dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS
e-mail: elzbieta.grzadka@mail.umcs.pl,
pokój 215, Budynek „Collegium Chemicum”

Dr hab. Małgorzata Janicka
e-mail: malgorzata.janicka@mail.umcs.pl,
pokój 239, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 39

Dr hab. Agnieszka Kierys
e-mail: agnieszka.kierys@mail.umcs.pl,
pokój 218, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 63

Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS
e-mail: irena.malinowska@mail.umcs.pl,
p. 216, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 77

Dr Magdalena Błachnio
e-mail: magdalena.blachnio@mail.umcs.pl,
pokój 112, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 37

Dr Andrzej Sienkiewicz
e-mail: andrzej.sienkiewicz@mail.umcs.pl,
pokój 222, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 18

Dr Dariusz Sternik
e-mail: dariusz.sternik@mail.umcs.pl,
p. 128, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 46

Dr Katarzyna Stępnik
e-mail: katarzyna.stepnik@mail.umcs.pl,
pokój 243, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 64

Dr Marek Studziński
e-mail: marek.studzinski@mail.umcs.pl,
pokój 243, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 48

Dr Małgorzata Wasilewska
e-mail: malgorzata.wasilewska@mail.umcs.pl,
pokój 128, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 46

Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka
e-mail: malgorzata.zienkiewicz-strzalka@mail.umcs.pl,
pokój 112, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 37

Mgr Agnieszka Chrzanowska
e-mail: agnieszka.chrzanowska@mail.umcs.pl,
pokój 222, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 46


Profesorowie emerytowani – wolontariat

Prof. dr hab. Jacek Goworek
e-mail: jacek.goworek@poczta.umcs.lublin.pl,
pokój 219, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 63

 Profil badawczy Katedry

Badania procesów usuwania herbicydów, barwników, związków aromatycznych, związków o aktywności biologicznej z roztworów wodnych na materiałach węglowych, glinokrzemianach, kompozytach
•    Doświadczalne badania procesów równowagowych, kinetyki adsorpcji, zależności temperaturowych, desorpcji
•    Analiza równowagowych danych doświadczalnych w ramach teorii adsorpcji na energetycznie niejednorodnych ciałach stałych
•    Analiza profili stężeniowych przy zastosowaniu różnych równań i modeli kinetyki adsorpcji
Synteza i badanie właściwości mezoporowatych materiałów krzemionkowych, węglowych, tlenków nieorganicznych, kompozytów nieorganiczno-organicznych
Synteza i badania właściwości fizykochemicznych adsorbentów ze związaną fazą białek
Wykorzystanie chromatografii cieczowej do oceny lipofilowości i aktywności biologicznej związków
Wykorzystanie nanomateriałów magnetycznych do oczyszczania ścieków
Wykorzystanie nanomateriałów magnetycznych w chromatografii
Chromatografia cieczowa w polach elektrycznych i magnetycznych – elektrochromatografia, magnetochromatografia

Publikacje

Publikacje od 2015

 1. P. Klonos, I.Ya. Sulym, K. Kyriakos, I. Vangelidis, S. Zidropoulos, D. Sternik, M.V. Borysenko, A. Kyritsis, A. Deryło- Marczewska, V.M. Gun’ko, P. Pissis, Interfacial phenomena in core-shell nanocomposites of PDMS adsorbed onto low specific surface area fumed silica nanooxides: Effects of surface modifications, Polymer, 68 (2015) 158-167, doi:10.1016/j.polymer.2015.05.017 (IF2016=3.684)
 2. I. Sulym, O. Goncharuk, E. Skwarek, D. Sternik, M.V. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, W. Janusz, V.M. Gun’ko, Silica-supported ceria–zirconia and titania–zirconia nanocomposites: structural characteristics and electrosurface properties, Colloids & Surfaces A, Physicochemical and Engineering Aspects, 482 (2015) 631-638 (IF2016=2.714)
 3. M. Janicka, M. Sztanke, T. Tuzimski, K. Sztanke, Structure-retention behaviour of biologically active fused 1,2,4-triazinones - Correlation with in silico molecular properties, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 68 (2015) 114-126 (IF2015=3.786)
 4. I. Halasz, A. Kierys, J. Goworek, Insight into the structure of polymer-silica nano-composites prepared by vapor-phase, Journal of Colloid Interface Science, 441 (2015) 65-70, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2014.11.014 (IF2015=3.782)
 5. R. Zaleski, M. Gorgol, A. Błażewicz, A. Kierys, J. Goworek, N-heptane adsorption and desorption in mesoporous materials, Journal of Physics: Conference Series, 618 (2015) 012040, doi:10.1088/1742-6596/618/1/012040
 6. A. Kierys, M. Grochowicz, P. Kosik, The release of ibuprofen sodium salt from permanently porous poly(hydroxyethyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate) resins, Microporous and Mesoporous Materials, 217 (2015) 133-140, http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.06.009, (IF2015=3.349)
 7. P. Krasucka, W. Stefaniak, A. Kierys, J. Goworek, Polymer–silica composites and silicas produced by high-temperature degradation of organic component, Thermochimica Acta, 615 (2015) 43-50, 10.1016/j.tca.2015.07.004,(IF2015=1.938)
 8. M. Grochowicz, A. Kierys, Thermal characterization of polymer-silica composites loaded with ibuprofen sodium salt, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 114 (2015) 91-99, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2015.05.004, (IF2015=3.652)
 9. A. Kierys, R. Kasperek, P. Krasucka, Ł. Zimmer, E. Poleszak, J. Goworek, Effect of silica precursor transformation on diclofenac sodium release, RSC Advances, 5 (2015) 94067-94076, http://dx.doi.org/10.1039/C5RA15064G, (IF2015=3.289)
 10. J. Narkiewicz-Michalek, A. Sienkiewicz, M. Szymula, C. Bravo-Diaz, Spectroscopic studies of arenediazonium ion stability in surfactant solutions, Journal of Molecular Liquids, 210 (2015) 119-124, DOI: 10.1016/j.molliq.2015.04.002 (IF2015=2.740)
 11. P. Klonos, G. Dapei, I.Ya. Sulym, S. Zidropoulos, D. Sternik, A. Deryło- Marczewska, M.V. Borysenko, V.M. Gun’ko, A. Kyritsis, P. Pissis, Morphology and molecular dynamics investigation of PDMS adsorbed on titania nanoparticles: Effects of polymer molecular weight, European Polymer Journal, 74 (2016) 64-80, (IF2016=3.531)
 12. A.M. Puziy, O.I. Poddubnaya, A. Deryło Marczewska, A.W. Marczewski, M. Blachnio, M.M. Tsyba, V.I. Sapsay, D.O. Klymchuk, Protein Adsorption by Nanostructured Carbons with Different Pore Sizes, Adsorption, 22(4) (2016) 541–552, DOI 10.1007/s10450-015-9723-3 (IF2016=2.074)
 13. A.W. Marczewski, M. Sęczkowska, A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, Adsorption equilibrium and kinetics of selected phenoxyacid pesticides on activated carbon – effect of temperature, Adsorption, 22(4) (2016) 777–790, DOI 10.1007/s10450-016-9774-0 (IF2016=2.074)
 14. A. Deryło-Marczewska, M. Zienkiewicz-Strzałka, K. Skrzypczyńska, A. Świątkowski, K. Kuśmierek, Evaluation of the SBA-15 materials ability to accumulation of 4-chlorophenol on carbon paste electrode, Adsorption, 22(4) (2016) 801-812, DOI: 10.1007/s10450-016-9779-8 (IF2016=2.074)
 15. I. Sulym, O. Goncharuk, D. Sternik, E. Skwarek, M.V. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, W. Janusz, V.M. Gun’ko, Silica-supported titania–zirconia nanocomposites: structural and morphological characteristics in different media, Nanoscale Research Letters, 11:111 (2016) 1-9, doi:10.1186/s11671-016-1304-1 (IF2016=2.833)
 16. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, S. Pikus, Bimetallic systems of mesoporous ordered silica supports and noble metals nanoparticles, Microporous and Mesoporous Materials, 227 (2016) 228-241, doi:10.1016/j.micromeso.2016.03.013 (IF2016=3.615)
 17. Y. Bolbukh, K. Terpiłowski, R. Kozakevych, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, Modified silicas with different structure of grafted metylphenylsiloxane layer, Nanoscale Research Letters, 11:290 (2016) 1-15, doi: 10.1186/s11671-016-1513-7 (IF2016/17=2.833)
 18. T.M. Budnyak, A.V. Strizhak, A. Gladysz-Plaska, D. Sternik, I.V Komarov, D. Kolodynska, M. Majdan, V.A.Tertykh, Silica with immobilized phosphinic acid-derivative for uranium extraction, Journal of Hazardous Materials, 314 (2016) 326-340, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.04.056 (IF2016=6.065)
 19. T.M. Budnyak, E.S. Yanovska, O.Yu. Kichkiruk, D. Sternik, V.A. Tertykh, Natural minerals coated by biopolymer chitosan: synthesis, physicochemical, and adsorption properties, Nanoscale Research Letters, 11 (2016) 492, https://doi.org/10.1186/s11671-016-1696-y (IF2016=2.833)
 20. J. Pagacz, E. Hebda, S. Michałowski, J. Ozimek, D. Sternik, K. Pielichowski, Polyurethane foams chemically reinforced with POSS—Thermal degradation studies, Thermochimica Acta, 642 (2016) 95-104, https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.09.006 (IF2016=2.236)
 21. M. Wiśniewska, I. Ostolska, D. Sternik, Impact of adsorption of poly(aspartic acid) and its copolymers with polyethylene glycol on thermal characteristic of Cr2O3, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 125 (2016) 1171-1184, https://doi.org/10.1007/s10973-016-5478-7 (IF2016=1.953)
 22. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, D. Sternik, K. Terpiłowski, Impact of anionic polyacrylamide on stability and surface properties of the Al2O3–polymer solution system at different temperatures, Colloid and Polymer Science, 294 (2016) 1511-1517, https://doi.org/10.1007/s00396-016-3906-7 (IF2016=1.723)
 23. M.V. Galaburda, V.M. Bogatyrov, J. Skubiszewska-Zięba, O.I. Oranska, D. Sternik, V.M. Gun'ko, Synthesis and structural features of resorcinol-formaldehyde resin chars containing nickel nanoparticles, Applied Surface Science, 360 (2016) 722-730, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.11.053 (IF2016=3.387)
 24. K. Stęnik, I. Malinowska, M. Maciejewska, A new application of micellar liquid chromatography in the determination of free ampicillin concentration in the drug - human serum albumin standard solution in comparison with the adsorption method, Talanta, 153 (2016) 1-7, doi.org/10.1016/j.talanta.2016.02.045 (IF2016=4,162)
 25. M. Sztanke, J. Rzymowska, M. Janicka, K. Sztanke, Synthesis, structure confirmation, identification of in vitro antiproliferative activities and correlation of determined lipophilicity parameters with in silico bioactivity descriptors of two novel classes of fused azaisocytosine-like congeners, Arabian Journal of Chemistry, DOI https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.12.024, (IF2016=2.969)
 26. A. Kierys, R. Kasperek, P. Krasucka, J. Goworek, Encapsulation of diclofenac sodium within polymer beads by silica species via vapour-phase synthesis, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 142 (2016) 30-37, http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.02.041, (IF2016=3.887)
 27. P. Krasucka, W. Stefaniak, A. Kierys, J. Goworek, One-pot synthesis of two different highly porous silica materials, Microporous and Mesoporous Materials, 221 (2016) 14-22, http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.09.023, (IF2016=3.615)
 28. P. Krasucka, J. Goworek, A. Kierys, Synthesis of the mesostructured polymer-silica composite and silicon dioxide through polymer swelling in silica precursor, Adsorption, 22 (2016) 663-671, 10.1007/s10450-015-9754-9, (IF2016=2,074)
 29. R. Zaleski, M. Gorgol, A. Kierys, J. Goworek, Positron porosimetry study of mesoporous polymer–silica composites, Adsorption, 22 (2016) 745-754, 10.1007/s10450-016-9772-2, (IF2016=2,074)
 30. A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, A.W. Marczewski, A. Świątkowski, B. Buczek, Adsorption of chlorophenoxy pesticides on activated carbon with gradually removed external particle layers, Chemical Engineering Journal, 308 (2017) 408-418, doi.org/10.1016/j.cej.2016.09.082 (IF2017=6.735)
 31. I. Sulym, O. Goncharuk, D. Sternik, K. Terpilowski, A. Derylo-Marczewska, M.V. Borysenko, V. M. Gun’ko, Nanooxide/polymer composites with silica@PDMS and ceria-zirconia-silica@PDMS: textural, morphological and hydrophilic/hydrophobic features, Nanoscale Research Letters, 12: 152 (2017), 1-10, DOI 10.1186/s11671-017-1935-x, (IF2016/17=2.833)
 32. I. Protsak, V. Tertykh, E. Pakhlov, A. Derylo-Marczewska, Modification of fumed silica surface with mixtures of polyorganosiloxanes and dialkyl carbonates, Progress in Organic Coatings, 106 (2017) 163-169, doi: 10.1016/j.porgcoat.2017.01.020 MAY 2017 (IF2017=2.955)
 33. M. Zienkiewicz-Strzałka, M Błachnio, R.B. Kozakevich, Y.M. Bolbukh, A. Deryło-Marczewska, V.A. Tertykh, Silver nanoparticles deposited on pyrogenic silica solids. Preparation and textural properties, Adsorption Science and Technology, 35 (2017) 714-720, doi: 10.1177/0263617417707599 (IF2016/17=0.754)
 34. M. Śliwińska-Bartkowiak, A. Sterczyńska, A. Deryło-Marczewska, M. Zienkiewicz-Strzałka, K. Domin, The surface properties of Al functionalized mesoporosus MCM-41 nanopores; the melting behavior of water in Al-MCM nanopores, Langmuir, 33 (2017) 11203-11216, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b02172 (IF2017=3.789)
 35. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, D. Sternik, Studies of anionic dendrimer adsorption mechanism on the zirconium(IV) oxide surface – Electrokinetic and thermal properties of nanosized composites, Journal of Molecular Liquids, 246 (2017) 25-31, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.09.047 (IF2017=4.513)
 36. D. Sternik, A. Gładysz-Płaska, E. Grabias, M. Majdan, W. Knauer, A thermal, sorptive and spectral study of HDTMA-bentonite loaded with uranyl phosphate, Journal of Thermal  Analysis and Calorimetry, 129 (2017) 1277-1289, https://doi.org/10.1007/s10973-017-6384-3 (IF2017=2.209)
 37. E. Yanovska, I. Savchenko, D. Sternik, O. Kychkiruk, L. Ol’khovik, I. Buriachenko, In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of poly[n-(4-carboxyphenyl)methacrylamide] on toxic metal ions, Nanoscale Research Letters, 12 (2017) 313, https://doi.org/10.1186/s11671-017-2066-0 (IF2017=3.125)
 38. M. Wisniewska, P. Nowicki, A. Nosal-Wiercinska, R. Pietrzak, K. Szewczuk-Karpisz, I. Ostolska, D. Sternik, Adsorption of poly(acrylic acid) on the surface of microporousactivated carbon obtained from cherry stones, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 514 (2017) 137-145, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.11.053 (IF2017=2.829)
 39. E. Skwarek, D. Sternik, W. Janusz, K. Gdula, O. Goncharuk, V.M. Gun’ko, Synthesis, structural, and adsorption properties and thermal stability of nanohydroxyapatite/ polysaccharide composites, Nanoscale Research Letters, 12 (2017) 155, https://doi.org/10.1186/s11671-017-1911-5 (IF2017=3.125)
 40. E.S. Yanovska, L.O. Vretik, O.A. Nikolaeva, Y. Polonska, O.Yu Kichkiruk, D. Sternik, Synthesis and adsorption properties of 4-vinylpyridine and styrene copolymer in situ immobilized on silica surface, Nanoscale Research Letters, 12 (2017) 217, https://doi.org/10.1186/s11671-017-1991-2 (IF2017=3.125)
 41. M. Wiśniewska, A. Nosal-Wiercińska, I. Ostolska, D. Sternik, P. Nowicki, R. Pietrzak, A. Bazan-Wozniak, O. Goncharuk, Nanostructure of poly(acrylic acid) adsorption layer on the surface of activated carbon obtained from residue after supercritical extraction of hops, Nanoscale Research Letters, 12 (2017) 2, https://doi.org/10.1186/s11671-016-1772-3 (IF2017=3.125)
 42. W. Kukula-Koch, M. Kruk-Słomka, K. Stępnik, R. Szalak, G. Biała, The Evaluation of Pro-Cognitive and Antiamnestic Properties of Berberine and Magnoflorine Isolated from Barberry Species by Centrifugal Partition Chromatography (CPC), in Relation to QSAR Modelling, International Journal of Molecular Sciences, 18 (2017) 2511, https://www.mdpi.com/1422-0067/18/12/2511 (IF2017=3.687)
 43. K. Stępnik, I. Malinowska, Skin–mimetic chromatography for prediction of human percutaneous absorption of biologically active compounds occurring in medicinal plant extract, Biomedical Chromatography, 31 (2017) e3922, doi.org/10.1002/bmc.3922 (IF2017=1.748)
 44. K. Stępnik, I. Malinowska, Determination of binding properties of ampicillin in drug-human serum albumin standard solution using N-vinylpyrrolidone copolymer combined with the micellar systems, Talanta, 162 (2017) 241-248, doi.org/10.1016/j.talanta.2016.09.054 (IF2017=4.244)
 45. K. Stepnik, A concise review of applications of micellar liquid chromatography to study biologically active compounds, Biomedical Chromatography, 31 (2017) e3741, doi.org/10.1002/bmc.3741 (IF2017=1.748)
 46. I. Malinowska, A. Wronka, W. Ferenc, HPTLC and magnetochromatography of new complexes of carboxylates with transition metals or rare earth elements and their ligands –study of lipophilicity: Lipophilicity of new complexes of carboxylates, Biomedical Chromatography, 31(5) (2017), DOI: 10.1002/bmc.3872. (IF2107=1.688)
 47. I. Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski, Retention and Separation Changes of Ternary and Quaternary Alkaloids from Chelidonium majus L. by TLC Under the Influence of External Magnetic Field, Chromatographia, 80 (2017) 923-930, DOI:10.1007/s10337-017-3293-3 (IF2017=1.401)
 48. I. Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski, Thin-Layer Chromatography in Moderate Strength Magnetic Fields, JPC – Journal of Planar Chromatography – Modern TLC, 30 (2017) 405-410 (IF2017)=0.459)
 49. I. Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski, Changes of 1,2,4 triazole retention and lipophilicity descriptor values in RP-TLC and MLC-TLC systems in the presence of an external magnetic field, Journal of Planar Chromatography – Modern TLC, 30(2) (2017) 106-112 (IF2017=0.459)
 50. A. Kierys, P. Krasucka, M. Grochowicz, Vapour-phase method in the synthesis of polymer-ibuprofen sodium-silica gel composites, Saudi Pharmaceutical Journal, 25 (2017) 972-980, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2017.03.004 (IF2017=3.110)
 51. M. Grochowicz, A. Kierys, TG/DSC/FTIR studies on the oxidative decomposition of polymer-silica composites loaded with sodium ibuprofen, Polymer Degradation and Stability, 138 (2017) 151-160, 10.1016/j.polymdegradstab.2017.03.007 (IF2017=3.193)
 52. R. Zaleski, A. Kierys, M. Gorgol, Positron insight into evolution of pore volume and penetration of the polymer network by n-heptane molecules in mesoporous XAD4, Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (2017) 10009-10019, 10.1039/C7CP00101K (IF2017=3.906)
 53. P. Krasucka, A. Kierys, J. Goworek, Effect of condensing tetraethoxysilane on desorption of organic compound from porous polymer, Adsorption Science & Technology, 35 (2017) 490-498, doi:10.1177/0263617417698705 (IF2017=0.609)
 54. P. Maheshwari, M. Gorgol, A. Kierys, R. Zaleski, Positron Probing of Liquid-free Volume To Investigate Adsorption–Desorption Behavior of Water in Two-Dimensional Mesoporous SBA-3, Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 17251-17262, http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b04317 (IF2017=4.484)
 55. R. Kasperek, Ł. Zimmer, M. Grochowicz, A. Kierys, E. Poleszak, Matrix tablets formulation based on hydroxypropyl methylcellulose with -cyclodextrin: characterization and evaluation of diclofenac sodium release, Acta Poloniae Pharmaceutica, 74 (2017) 1901-1911, (IF2017=0.531)
 56. A. Sienkiewicz, A. Kierys, M. Gorgol, R. Zaleski, Porosity of silica monoliths with tailored mesopores of ink bottle shape determined by nitrogen adsorption and positron annihilation lifetime spectroscopy, Acta Physica Polonica A, 132 (2017) 1568-1571, 10.12693/APhysPolA.132.1568 (IF2017=0.857)
 57. A. Sienkiewicz, P. Krasucka, B. Charmas, W. Stefaniak, J. Goworek, Swelling effects in cross-linked polymers by thermogravimetry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 130 (2017) 85-93, DOI: 10.1007/s10973-017-6131-9 (IF2017=1.781)
 58. A. Sienkiewicz, P. Krasucka, J. Goworek, Modification of silica-alkyl phase by cationic surfactant and silica precursor, Surface Innovations, 5 (2017) 54-64,DOI: 10.1680/jsuin.16.00020 (IF2017=1.438)
 59. M. Błachnio, T.M. Budnyak, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, V.A. Tertykh, Application of chitosan-silica hybrid composites for the removal of dyes from aqueous solutions, Langmuir, 34 (6) (2018) 2258–2273, DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b04076 (IF2018=3.683)
 60. P. Klonos, I.Y. Sulym, D. Sternik, P. Konstantinou, O.V. Goncharuk, A. Deryło-Marczewska, V.M. Gun’ko, P. Pissis, A. Kyritsis, Morphology, crystallization and rigid amorphous fraction in PDMS adsorbed onto carbon nanotubes and graphite, Polymer, 139 (2018) 130-144, /doi.org/10.1016/j.polymer.2018.02.020 (IF2018=3.771)
 61. P. Klonos, Yu. Bolbukh, C.S. Koutsiara, K. Zafeiris, O.D. Kalogeri, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, P. Pissis, Morphology and molecular dynamics investigation of lowmolecular weight PDMS adsorbed onto Stöber, fumed, and solgel silica nanoparticles, Polymer, 148 (2018) 1-13, doi.org/10.1016/j.polymer.2018.06.019 (IF2018=3.771)
 62. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena, Journal of Colloid and Interface Science, 529 (2018) 273-282, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.06.019 (IF2018=6.361)
 63. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, R. Kozakevych, Silica nanocomposites based on silver nanoparticles-functionalization and pH effect, Applied Nanoscience, 8(7) (2018) 1649-1668, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0837-2 (IF2018=3.198)
 64. T.M. Budnyak, A. Gładysz-Płaska, A.V. Strizhak, D. Sternik, I.V. Komarov, M. Majdan, V.А. Tertykh, Imidazole-2yl-phosphonic acid derivative grafted onto mesoporous silica surface as a novel highly effective sorbent for uranium(VI) ion extraction, ACS Applied Materials and Interfaces,10 (7) (2018) 6681–6693, https://doi.org/10.1021/acsami.7b17594 (IF2018=8.456)
 65. J. Pagacz, E. Hebda, B. Janowski, D. Sternik, M. Jancia, K. Pielichowski, Thermal decomposition studies on polyurethane elastomers reinforced with polyhedral silsesquioxanes by evolved gas analysis, Polymer Degradation and Stability, 149 (2018) 129-142, https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.01.028 (IF2018=3.193)
 66. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, B. Tarasiuk, D. Sternik, E. Grabias, The use of halloysite functionalized with isothiouronium salts as an organic/inorganic hybrid adsorbent for uranium(VI) ions removal, Journal of Hazardous Materials, 354 (2018) 133-144, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.03.057 (IF2018=6.434)
 67. A. Gładysz-Płaska, A. Lipke, D. Sternik, M.Trytek, M. Majdan, Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates, Journal of Molecular Structure, 1166 (2018) 169-182, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.04.007 (IF2018=2.12)
 68. M. Studziński, Forced flow and physical field enhanced chromatography, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 41 (2018) 301-308, DOI: 10.1080/10826076.2018.1448683 (IF2018=0.978)
 69. I .Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski, J.Matysiak, Thin-layer chromatography of some derivatives of 2-2,4-dihydroxyphenyl) 1,2,4-thiadiazoles in magnetic field, JPC- Journal of Planar Chromatography- Modern TLC, 31(1) 2018, s.48-56 (IF2018=0.826)
 70. A. Kierys, P. Borowski, R. Zaleski, M. Barczak, Formation of polysilsesquioxane network by vapor-phase method in the spatially limited system of cross-linked polymer pores, Polymer, 141 (2018) 202-212, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2018.03.013 (IF2017=3.771)
 71. A. Kierys, A. Sienkiewicz, M. Grochowicz, R. Kasperek, Polymer-amino-functionalized silica composites for the sustained-release multiparticulate system, Materials Science and Engineering: C, 85 (2018) 114-122, https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.12.020 (IF2017=4.959)
 72. Ł. Zimmer, R. Kasperek, A. Kierys, M. Grochowicz, E. Poleszak, The effect of polymer properties on the release mechanisms of diclofenac sodium from controlled release matrix tablets, Acta Poloniae Pharmaceutica, 75 (2018) 169-182 (IF2017=0.531)
 73. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, A. Sienkiewicz, A. Kierys, Nickel catalysts supported on silica microspheres for CO2 methanation, Microporous and Mesoporous Materials, 272 (2018) 79–91, https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2018.06.022 (IF2017=4.182)
 74. M. Blachnio, A. Derylo-Marczewska, A.W. Marczewski, M. Seczkowska, Phenoxyacid pesticide adsorption on activated carbon – equilibrium and kinetics, Chemosphere, 214 (2019) 349-360, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.09.088 (IF2018=5.108)
 75. A. Sterczyńska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, M. Śliwińska-Bartkowiak, Surface properties of synthesized nanoporous carbon and silica matrices; the melting behaviour of deuterated water confined inside these matrices, JOVE, Journal of Visualized Experiments, 145 e58395 (2019) 1-16, (Pending Publication), doi:10.3791/58395 (IF2018=1.184)
 76. A. Deryło-Marczewska, K. Skrzypczyńska, K. Kuśmierek, A. Świątkowski, M. Zienkiewicz-Strzałka, The adsorptive properties of oxidized activated carbons and their applications as carbon paste electrode modifiers, Adsorption, 25 (2019) 357-366, DOI: 10.1007/s10450-019-00016-6 (IF2018=1.731)
 77. P.A. Klonos, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, A. Kyritsis, V.M. Gun’ko, P. Pissis, Morphology, Molecular Dynamics and Interfacial Phenomena in Systems Based on Silica Modified by Grafting PDMS Chains and Physically Adsorbed PDMS, Macromolecules, 52 (2019) 2863-2877, DOI:10.1021/acs.macromol.9b00155 (IF2018=5.997)
 78. R. Kozakevych, A. Korobeinyk, Y. Bolbukh, V. Tertykh, L. Mikhalovska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Preparation and characterization of nanocomposite polyvinyl chloride films with NO generating activity, Applied Nanoscience, 9(5) (2019) 801-808, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0693-0 (IF2018=3.198)
 79. A. Chrzanowska, A. Deryło-Marczewska, Mesoporous silica/protein biocomposites: surface, topography, thermal properties, International Journal of Biological Macromolecules, 139 (2019) 531-542, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.08.025 (IF2018=4.784)
 80. I. Sulym, A. Kubiak, K. Jankowska, D. Sternik, K. Terpilowski, Y. Sementsov, M. Borysenko, A. Derylo-Marczewska, T. Jesionowski, Superhydrophobic MWCNTs/PDMS - nanocomposite materials: Preparation and characterization, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 55(6) (2019) 1394-1400, http://www.journalssystem.com/ppmp (IF2018=1.062)
 81. A. Savchenko, E. Yanovska, D. Sternik, O. Kychkyruk, L. Ol’khovik, Y. Polonska, In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of polymer-based azobenzene on toxic metal ions, Applied Nanoscience, 9 (2019) 657–664, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0734-8 (IF2018=3.198)
 82. D. Sternik, A. Gładysz-Płaska, E. Grabias, M. Majdan, W. Knauer, Study of effect of phosphate and uranium ions on the thermal properties of surfactant-modified natural red clay using TG-FTIR-MS techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136 (2019) 425-439, https://doi.org/10.1007/s10973-018-7616-x (IF2018=2.471)
 83. D. Sternik, M. Wiśniewska, P. Nowicki, Thermal degradation of peat-based activated carbons covered with mixed adsorption layers of PAA polymer and SDS surfactant, Thermochimica Acta, 676 (2019) 71–83, https://doi.org/10.1016/j.tca.2019.03.039 (IF2018=2.251)
 84. I.Choma, K.Olszowy, M.Studziński, S.Gnat, Determination of chlorogenic acid, polyphenols and antioxidants in green coffee by thin-layer chromatography, effect-directed analysis and dot blot - comparison to HPLC and spectrophotometry methods, Journal of Separation Science, 42 (2019) 1542-1549, DOI: 10.1002/jssc.201801174 (IF2018=2.516)
 85. Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki, I. Malinowska, Chromatografia cieczowa teoria i praktyka, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
 86. A. Sienkiewicz, A. Kierys, J. Goworek, Polymer-hybrid silica composite for the azo dye removal from aqueous solution, Journal of Dispersion Science and Technology, 40 (2019) 1396-1404, https://doi.org/10.1080/01932691.2018.1515024 (IF2018=1.479)
 87. A. Sienkiewicz, A. Kierys, M. Grochowicz, A. Nowicka, J. Goworek, Mixed-valence mesoporous manganese oxide spheres from waste manganese nitrate aqueous solution, Microporous and Mesoporous Materials, 284 (2019) 353-359, https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.04.040 (IF2018=4.182)
 88. R. Zaleski, M. Gorgol, J. Goworek, A. Kierys, M. Pietrow, B. Zgardzinska, Positron study of adsorption of n-heptane in SBA-3, Adsorption, 25 (2019) 881-887, 10.1007/s10450-019-00084-8 (IF2018=1.731)
 89. R. Zaleski, A. Kierys, M. Pietrow, B. Zgardzińska, A. Błażewicz, Influence of different confining matrices on negative pressure in liquid n-heptane investigated using positronium bubbles as a probe, Journal of Colloid and Interface Science, 558 (2019) 259-268, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.09.111 (IF2018=6.361)
 90. A. Kierys, R. Zaleski, M. Grochowicz, M. Gorgol, A. Sienkiewicz, Polymer–mesoporous silica composites for drug release systems, Microporous and Mesoporous Materials (2019), DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109881, 109881 (IF2018=4.182)
 91. A. Sienkiewicz, S. Losada-Barreiro, C. Bravo-Díaz, Partitioning of aryl radicals in micellar systems, Journal of Physical Organic Chemistry, 32 (2019) e3817, DOI: 10.1002/poc.3817 (IF2018=1.53)
 92. A. Sienkiewicz, I. Rusinek, A. Siatecka, S. Losada-Barreiro, Flower Color Change Demonstration as a Visualization of Potential Harmful Effects Associated with Ammonia Gas on Living Organisms, Journal of Chemical Education, 96 (2019) 1982-1987, DOI: 10.1021/acs.jchemed.9b00001 (IF2018=1.763)
 93. A. Deryło-Marczewska, A. Chrzanowska, A.W. Marczewski, Morphological, structural and physicochemical characteristics of MCF surface with the adsorbed OVA and BSA proteins, Microporous and Mesoporous Materials, 293 (2020) 109769, doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109769 (IF2018=4.182)

 

Sprzęt

 1. Aparat do analizy termicznej STA449F1 Jupiter (Netzsch) sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym QMS 403D Aëolos (Netzsch) i spektrometrem FTIR, FT-IR Tensor 27 (Bruker)
 2. System analizatorów TOC do niskich i wysokich stężeń (1 ppb - 50 ppm) (M9 Laboratory), 1 - 50000 ppm) (Sievers InnovOx Laboratory) z autosamplerem GE (GE Power Water & Process Technologies)
 3. Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC Prominence (Shimadzu) do analizy roztworów wodnych substancji organicznych w szerokim zakresie pH z wyposażeniem
 4. Aparat do pomiaru izoterm adsorpcji/desorpcji gazów i par z wyposażeniem, ASAP 2020 (Micromeritics)
 5. Spektrofotometr UV-VIS z celą przepływową, Cary-100 (Varian)
 6. Spektrofotometr UV-VIS z celą przepływową i przystawką do badania ciała stałego, Cary-4000 (Varian)
 7. Zestaw do miareczkowań potencjometrycznych (oprogramowanie własne): autobiureta, pehametr, Dosimat 765, PHM240 (Metrohm, Radiometer)
 8. Autoklawy wysokotemperaturowe Bolted Closure 2L i Bolted Closure 1L (Autoclave Engineers)
 9. Derywatograf Q-1500D (MOM, Węgry)
 10. Chromatograf cieczowy HPLC LC-10AT z detektorem UV-VIS SPD-10A (Shimadzu)
 11. Komora do ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej OPLC BS-50 (OPLC-NIT, Węgry)
 12. Komora do elektrochromatografii planarnej – wraz z zasilaczem wysokonapięciowym (konstrukcja własna – unikat)
 13. Komora do magnetochromatografii TLC w stałym polu magnetycznym (konstrukcja własna – unikat)
 14. Densytometr TLC Scaner 4 (Camag)
 15. Densytometr TLC CS-9000 (Shimadzu)
 16. Zestaw do wizualizacji płytek TLC Reprostar 3 z kamerą Baumer Optronics (Camag)
 17. Aplikatory TLC Linomat, 5 Linomat IV (Camag)
 18. Interfejs TLC-MS do ekstrakcji substancji z płytek TLC (Camag)
 19. Teflonowe komory poziome do TLC - różne kształty i rozmiary (Chromdes, Polska)
 20. Chromatograf Gazowy HP 5890 Series II
 21. Spektrofotometr UV-VIS, Cary 100 Bio (Varian)

Osiągnięcia (nagrody, odznaczenia)

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za rozprawę doktorską pt. „Opis równowag adsorpcyjnych w układach ciało-stałe – wieloskładnikowy roztwór przy zastosowaniu parametrów adsorpcji dla odpowiednich binarnych mieszanin ciekłych”, 1982
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa I stopnia z tytułu osiągnięć naukowych za 3 opracowania monograficzne nt. „Fizyczna adsorpcja z roztworów na rzeczywistych powierzchniach ciał stałych”, 1988
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za wyróżniającą pracę, 2002
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora UMCS za wyjątkowy wkład w pozyskiwanie funduszy w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które spowodowały poprawę warunków prowadzenia badań naukowych, pracy dydaktycznej i wyników kształcenia, 2009
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim, 2010
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Srebrny Krzyż Zasługi, 2009
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej, legitymacja nr 119636), 2010
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Okolicznościowy Medal Marii Skłodowskiej-Curie za wkład pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a zwłaszcza organizacji 54. Zjazdu Naukowego w Lublinie, 2012
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne zasługi dla Towarzystwa, Nr Legitymacji 192, 2012
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, 2017
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, 2017
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni, 2018
Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni, 2019

Dr Dariusz Sternik – Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej, legitymacja nr 154071), 2016
Dr Dariusz Sternik – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, 2017
Dr Dariusz Sternik – Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, 2018
Dr Dariusz Sternik – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, 2019

Dr Magdalena Błachnio - Nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii UMCS w roku 2013
Dr Magdalena Błachnio - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2017
Dr Magdalena Błachnio - Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, 2017

Dr hab. Agnieszka Kierys – Nagroda Zespołowa I° Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni, 2018
Dr hab. Agnieszka Kierys – III miejsce w konkursie „The PPM 2013 Poster Competition” za poster pt. Polymer-silica composite as a carrier for controlled drug delivery systems (autorzy: A. Kierys, J. Goworek, M. Rawski); Konferencja: The 1st International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2013

Granty

Projekt badawczy "Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials" (NanoBioMat), European Community's Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No PIRSES-GA-2013-612484 (1.01.2014–31.12.2017), (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, koordynator projektu)
Projekt badawczy “Development of new luminescent converters based on glass and glass-crystalline materials”, International Visegrad Fund, Scholarship Program, Dr. Iryna Sulym (Сontract number 51910525), 9.2019–6.2020 (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, supervisor)
Projekt badawczy “Development and design of new microwave-regeneratable hybrid carbon-mineral sorbents”, International Visegrad Fund, Scholarship Program (Сontract number 51910536), Dr. Mariia Galaburda, 9.2019–6.2020 (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, supervisor)
Projekt badawczy „Wysokie ciśnienia w nanoporach i ich wpływ na własności adsorpcyjne”, Opus 5 DEC-2013/09/B/ST4/03711 (2014–2017) (Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik) (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, główny wykonawca)
Projekt badawczy “Hybrid polydimethylsiloxane – modified silicas materials as protective coatings: structural and hydrophobic – hydrophilic properties” International Visegrad Fund (Сontract number 51300077), Dr. Iryna Sulym, 1.09.2013–30.0996.2014 (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, Prof. dr hab. Lucyna Hołysz, supervisors)
Projekt badawczy “Hybrid nanocomposites and their applications” (COMPOSITUM) European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No PIRSES-GA-2008-230790, (pracownicy Katedry Chemii Fizycznej wykonawcami w projekcie)
Projekt badawczy „Synteza, badania fizykochemiczne i zastosowanie w chromatografii cieczowej porowatych polimerów fenolowo-formaldehydowych i melaminowo-formaldehydowych”, KBN 3 T09B 0017 17, 1999–2002 (Prof. dr hab. Jacek Goworek, kierownik)
Projekt edukacyjny "Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej", nr FSS/2008/X/D5/W/0032/U/0012, współfinansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Działanie V "Rozwój Polskich Uczelni" (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, koordynator)
Projekt strukturalny ,,Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS", POIS.13.01.00-00-045/08 finansowany w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytet XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, koordynator merytoryczny projektu na Wydziale Chemii UMCS)
Projekt badawczy „Badania właściwości fizykochemicznych adsorbentów modyfikowanych albuminami”, MEiN 3 T09B 113 29, 2005–2007 (Dr Dariusz Sternik, główny wykonawca)
Projekt badawczy „Zastosowanie modyfikowanej gliny do usuwania chromianów z roztworów wodnych”, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, BW–03–1101–20–09 (Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska, kierownik) (Dr Dariusz Sternik, wykonawca)
Projekt badawczy na realizację działania naukowego Nr dec-2017/01/X/ST5/01369. Tytuł: „Węgle aktywne z odpadów roślinnych w adsorpcji zanieczyszczeń środowiskowych”. Projekt realizowany w ramach konkursu MINIATURA1 Narodowego Centrum Nauki, 2017-2018 (Dr Magdalena Błachnio, kierownik)
Projekt badawczy: „Badania biomimetyczne i obliczeniowe przenikania saponin triterpenowych przez barierę krew-mózg” realizowany w ramach programu Miniatura 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu- dr K. Stępnik)
Projekt badawczo-komercjalizacyjny: „Badania właściwości neuroprotekcyjnych saponin triterpenowych wyizolowanych z korzenia traganka mongolskiego (Astragalus Mongholicus)” realizowany w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  (Działanie 4.4) (Inkubator innowacyjności; kierownik projektu dr K. Stępnik)
Grant KBN 2004/2006 nr 4 T09B 079 25 „Badania fizykochemiczne procesów w nowoczesnych metodach chromatografii cieczowej oraz ich rozdzielcze i analityczne zastosowania także w odniesieniu do związków  o znaczeniu biomedycznym” (pracownicy Katedry Chemii Fizycznej wykonawcy w projekcie).
Projekt NCBiR NR13-0155-10/2010 "Synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej związków z grupy podstawionych hydroksyarylo(heteroarylo)-1,2,4-triazoli” podwykonawca w temacie „Ocena właściwości lipofilowych nowych związków organicznych przy pomocy chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz RPLC, zarówno w technice planarnej TLC i OPLC jak i kolumnowej HPLC” Umowa nr 14/BS/K2011. z dnia 7.10.2011- (koordynator - dr hab. I.Malinowska, prof. uczelni)
Granty we współpracy z ZIBJ Dubna (Rosja)
Тemat 02-0-1065-07/14 „Rozwój eksperymentalnej bazy ZIBJ w celu otrzymania intensywnych wiązek ciężkich jonów i spolaryzowanych jąder dla poszukiwań fazy zmieszanej materii jądrowej oraz badania polaryzacyjnych efektów w obszarze energii do 11 GeV”
2012, 2014 Zamknięte I otwarte ekrany nadprzwwodnikowe do modyfikacji pola magnetycznego nuklotronu i NICA (wykonawca – dr hab. I. Malinowska, prof. Uczelni)
2013, 2014 Opracowanie projektu I prototype otwartych  ekranów nadprzewodnikowych do elektronowego schładzania naładowanych cząstek nuklotoronu I NICA (wykonawca – dr hab. I. Malinowska, prof. Uczelni)
2011 – Badanie wpływu silnego statycznego pola magnetycznego na oddziaływania z powierzchnią wybranych substancji przy użyciu chromatografii cieczowej (kierownik grantu ze strony polskiej dr hab. I.Malinowska, prof. Uczelni)
2012 - Badanie wpływu silnych pól magnetycznych na retencję substancji i sprawność układów chromatograficznych przy użyciu metody chromatografii cieczowej (kierownik grantu ze strony polskiej dr hab. I. Malinowska, prof. Uczelni)
2013 - Badanie wpływu silnych pól magnetycznych na oddziaływania substancji z powierzchniami faz stałych przy użyciu metody chromatografii planarnej (kierownik grantu ze strony polskiej - dr hab. I. Malinowska, prof. Uczelni)
Projekt badawczy „Wpływ rodzaju mezofazy krzemionkowej i polimerowej na kinetykę transportu substancji aktywnej z powstałego porowatego kompozytu”, Miniatura 2 nr. 2018/02/X/ST5/00549, 2018 – 2019 (dr hab. Agnieszka Kierys – kierownik)
Projekt badawczy „Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii pozytonowej„ SONATA 2013/09/D/ST2/03712, 2014 – 2016 (dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS - kierownik projektu, dr hab. Agnieszka Kierys - wykonawca)
Projekt badawczy „Procesy fizykochemiczne w ograniczonych przestrzennie ośrodkach nanoporowatych” N N204 131137, 2009 – 2012, (prof. dr hab. Jacek Goworek - kierownik projektu, dr hab. Agnieszka Kierys - wykonawca)
Projekt badawczy „Synteza wysokoporowatych mikrosfer ditlenku ceru”, Miniatura 3 nr. 2019/03/X/ST4/00266, 2019 – 2020 (dr Andrzej Sienkiewicz – kierownik)