Katedra Chemii Fizycznej

kierownik: prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
- prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
- dr Dariusz Sternik
- dr Magdalena Błachnio
- dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka
- mgr Agnieszka Chrzanowska
- mgr Małgorzata Sęczkowska
- dr Andrzej Sienkiewicz
- dr hab. Agnieszka Kierys
- dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS
- dr hab. Małgorzata Janicka
- dr Marek Studziński
- dr Katarzyna Stępnik