Rejestracja i opłaty

Rejestracja i opłaty
 
 1. Chęć udziału w Szkole należy zadeklarować wysyłając pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.dymara@poczta.umcs.lublin.pl wypełnioną kartą zgłoszenia (plik.doc, plik..pdf).
 2. Organizatorzy potwierdzą drogą elektroniczną odbiór zgłoszenia, a zarazem wstępną rezerwację uczestnictwa w Szkole.
 3. Opłatę za udział w Szkole należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Chemicznego: Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 z dopiskiem: 16. Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii przesyłając równocześnie dane do faktury:
 • pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
 • elektroniczne: biuro@ptchem.pl
 1. Wstępne rezerwacje uczestnictwa w Szkole będą obowiązywały do dnia 15 kwietnia br., dlatego osoby które przesłały wcześniej zgłoszenie i chcą mieć zapewniony udział w Szkole, powinny wnieść opłatę przed tym terminem. Po 15 kwietnia br. zapewnienie udziału w Szkole będzie uzależnione od kolejności wnoszenia opłat.
 2. Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z fakturą prześle druk oświadczenia, że koszt udziału w Szkole będzie sfinansowany ze środków publicznych (np. przez szkołę), gdyż jest on wtedy zwolniony z 23% podatku VAT. Oświadczenie to po wypełnieniu należy bezzwłocznie przesłać do Biura PTChem.
 3. Po otrzymaniu z Biura PTChem informacji o wniesieniu opłaty i przesłaniu oświadczenia organizatorzy potwierdzą drogą elektroniczną, że dana osoba ma zapewniony udział w XVI Szkole Problemów Dydaktyki Chemii. 
Na stronie internetowej będzie na bieżąco pojawiała się informacja o liczbie przesłanych zgłoszeń oraz liczbie pozostałych wolnych miejsc.
 • Liczba otrzymanych zgłoszeń: 66
 • Liczba potwierdzeń przesłanych uczestnikom: 66
 • Liczba wolnych miejsc: -
 • W wypadku wyczerpania miejsc istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych uczestników, za ich zgodą w poza ośrodkiem Duo Spa - w Pawilonie lub domkach kampingowych. Opłata za udział w Szkole będzie wtedy odpowiednio obniżona. Informacja na ten temat pojawi się odpowiednio wcześniej na stronie Szkoły.
Opłata za udział w Szkole zawiera 2 noclegi (20/21.06. 21/22.06), wyżywienie w trakcie trwania Szkoły, program naukowy oraz materiały i wynosi:
 • nauczyciele
  • 700 zł
  • 800 zł ( z dodatkowym noclegiem)
 • nauczyciele akademiccy i osoby towarzyszące
  • 1000 zł
  • 1100 zł ( z dodatkowym noclegiem)

 XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - Janów Lubelski - 20-22 czerwca 2014