Zakład Chemii Nieorganicznej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
budynek tzw. "Mała Chemia", (zob. lokalizację),
parter, I i II piętro

Kierownik Zakładu:

dr hab. Dorota KOŁODYŃSKA prof. nadzw. UMCS,
e-mail:d.kolodynska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 57 70, pok. 33

osoba do kontaktu:
mgr Janina WÓJCIK
e-mail: je.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 57 65, pok. 30

Zakład Chemii Nieorganicznej – skład osobowy

1. dr hab. Dorota KOŁODYŃSKA prof. nadzw. UMCS, e-mail:d.kolodynska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-70, pok. 33, 47
 
2. prof. dr hab. Zbigniew HUBICKI, prof. zw. UMCS, e-mail: zbigniew.hubicki@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-55-11, pok. 19
 
3. prof. dr hab. Marek MAJDAN, e-mail:marek.jerzy@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-29, pok. 10, 11
 
4. dr hab. Monika WAWRZKIEWICZ, e-mail: m.wawrzkiewicz@poczta.umcs.lublin.pltel. 81-537-57-38, pok. 33A, 45
 
5. dr Paweł SADOWSKI, e-mail: pawel.wlodzimierz@poczta.umcs.lublin.pltel. 81-537-57-30, pok. 9
 
6. dr hab. Agnieszka GŁADYSZ-PŁASKA, e-mail: a.gladysz-plaska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-27, pok. 15, 15A
 
7. dr Grzegorz WÓJCIK, email: g.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-32, pok. 25
 
8. dr Anna WOŁOWICZ, email: anna.wolowicz@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-38, pok. 33A, 45
 
9. mgr Justyna BĄK, email: justyna.krukowska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-79-97, pok. 33, 47
 
10. mgr Agnieszka LIPKE, email: agnieszka.lipke@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-45, pok. 40
 
11. mgr Marzena GĘCA, email: marzena.geca@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81-537-57-36, pok. 47
 

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.