Działalność dydaktyczna

Materiały dla studentów

Rok akademicki 2015/2016

Program zajęć Bloku dydaktycznego 2015 - 2017

Rok akademicki 2014/2015

  • Blok dydaktyczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu przyroda na II etapie kształcenia w szkole podstawowej - pobierz informację
  • Konsultacje pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym
    • dr hab. Ryszard M. Janiuk - wtorek 10.00-12.00; pokój 615
    • dr Jarosław W. Dymara - czwartek 9.00-10.00; 11.00-12.00, pokój 613
    • dr Zofia Kloc - środa 11.00-13.00; pokój 614
    • dr Agnieszka Kamińska-Ostęp -  środa 14.00-16.00; pokój 614
 
 

Rok akademicki 2013/2014

 
 

Rok akademicki 2012/2013


Rok akademicki 2011/2012


Rok akademicki 2010/2011


Rok akademicki 2009/2010

 

Arkusz analizy lekcji hospitowanej

 

 

Wzór planu lekcji prowadzonych podczas praktyki przedmiotowo-metodycznej

   

Protokół z lekcji hospitowanej

 

 


Rok akademicki 2008/2009

Zalecenia dla studentów III roku chemii

 

 

Zalecenia dla studentów IV roku chemii

 

 

Zalecenia dla studentów II roku Nauczania biologii i chemii

 

 

Arkusz analizy lekcji hospitowanej

 

 

Wzór planu lekcji prowadzonych podczas praktyki przedmiotowo-metodycznej

   

Protokół z lekcji hospitowanej

 

 

 

 

 


 

Zajęcia uprawniające do nauczania chemii w gimnazjum i szkole średniej

wersja do druku zgłoś błąd na stronie


Program zajęć uprawniających do nauczania chemii

w gimnazjum i szkole średniej


Blok dydaktyczny - II edycja 2013-2014-2015

Program zajęć

Semestr I – 8 pkt ECTS – 150 godzin

Ogólne przygotowanie psychologiczne – 15 godz (wykład) + 30 godz (ćwiczenia) - egzamin

Ogólne przygotowanie pedagogiczne – 30 godz (wykład) + 15 godz (ćwiczenia) - egzamin

Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym - 15 godz (wykład)

Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym - 15 godz (ćwiczenia)

Podstawy dydaktyki - 15 godz (wykład) + 15 godz (lab)

Semestr II – 12 pkt ECTS – 195 godzin

Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym - 15 godz (wykład) + 15 godz (ćwiczenia) + egzamin

Dydaktyka chemii – 45 godz (lab)

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Praktyka pedagogiczna – 30 godz

Praktyka przedmiotowo-metodyczna I – 60 godz

Semestr III – 10pkt ECTS – 150 godzin

Dydaktyka chemii – 30 godz (lab) + 15 godz (kw) + egzamin

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Prawo oświatowe i BHP – 15 godz (wykład)

Praktyka przedmiotowo-metodyczna II – 60 godz

Łącznie 30 pkt ECTS – 495 godzin

Ważna informacja: termin ważności zdobytych uprawienień


Blok dydaktyczny - I edycja 2012-2013-2014

Od roku akademickiego 2012/2013 studenci studiów drugiego stopnia kierunków: chemia i ochrona środowiska mogą w ramach dodatkowych zajęć uzyskać uprawnienia do nauczania chemii.

Akceptacja przyjęcia na zajęcia nastąpi po rekrutacji studenta na IIo studiów kierunku chemia lub ochrona środowiska.


Program zajęć

Semestr I – 9 pkt ECTS – 180 godzin

Ogólne przygotowanie psychologiczne – 15 godz (wykład) + 30 godz (ćwiczenia)

Ogólne przygotowanie pedagogiczne – 30 godz (wykład) + 15 godz (ćwiczenia)

Psychologia rozwojowa wieku dorastania – 15 godz (wykład)

Praca wychowawcza z młodzieżą - 15 godz (ćwiczenia)

Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych - 15 godz (ćwiczenia)

Praktyka pedagogiczna – 30 godz

Semestr II – 11 pkt ECTS – 165 godzin

Dydaktyka chemii – 45 godz (lab)

Podstawy dydaktyki - 15 godz (wykład) + 15 godz (lab)

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Praktyka przedmiotowo-metodyczna I – 60 godz

Semestr III – 10pkt ECTS – 150 godzin

Dydaktyka chemii – 30 godz (lab) + 15 godz (kw)

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Prawo oświatowe i BHP – 15 godz (wykład)

Praktyka przedmiotowo-metodyczna II – 60 godz

Łącznie 30 pkt ECTS – 495 godzin

Ważna informacja: termin ważności zdobytych uprawienień


 


Zajęcia dla doktorantów Wydziału Chemii

wersja do druku zgłoś błąd na stronie


Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych


Materiały dla doktorantów Wydziału Chemii UMCS - rok akademicki 2012/2013

Zajęcia uprawniające do nauczania chemii w gimnazjum i szkole średniej


Program zajęć uprawniających do nauczania chemii

w gimnazjum i szkole średniej


Blok dydaktyczny - II edycja 2013-2014-2015

Program zajęć

Semestr I – 8 pkt ECTS – 150 godzin

Ogólne przygotowanie psychologiczne – 15 godz (wykład) + 30 godz (ćwiczenia) - egzamin

Ogólne przygotowanie pedagogiczne – 30 godz (wykład) + 15 godz (ćwiczenia) - egzamin

Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym - 15 godz (wykład)

Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym - 15 godz (ćwiczenia)

Podstawy dydaktyki - 15 godz (wykład) + 15 godz (lab)

Semestr II – 12 pkt ECTS – 195 godzin

Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym - 15 godz (wykład) + 15 godz (ćwiczenia) + egzamin

Dydaktyka chemii – 45 godz (lab)

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Praktyka pedagogiczna – 30 godz

Praktyka przedmiotowo-metodyczna I – 60 godz

Semestr III – 10pkt ECTS – 150 godzin

Dydaktyka chemii – 30 godz (lab) + 15 godz (kw) + egzamin

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Prawo oświatowe i BHP – 15 godz (wykład)

Praktyka przedmiotowo-metodyczna II – 60 godz

Łącznie 30 pkt ECTS – 495 godzin

Ważna informacja: termin ważności zdobytych uprawienień


Blok dydaktyczny - I edycja 2012-2013-2014

Od roku akademickiego 2012/2013 studenci studiów drugiego stopnia kierunków: chemia i ochrona środowiska mogą w ramach dodatkowych zajęć uzyskać uprawnienia do nauczania chemii.

Akceptacja przyjęcia na zajęcia nastąpi po rekrutacji studenta na IIo studiów kierunku chemia lub ochrona środowiska.


Program zajęć

Semestr I – 9 pkt ECTS – 180 godzin

Ogólne przygotowanie psychologiczne – 15 godz (wykład) + 30 godz (ćwiczenia)

Ogólne przygotowanie pedagogiczne – 30 godz (wykład) + 15 godz (ćwiczenia)

Psychologia rozwojowa wieku dorastania – 15 godz (wykład)

Praca wychowawcza z młodzieżą - 15 godz (ćwiczenia)

Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych - 15 godz (ćwiczenia)

Praktyka pedagogiczna – 30 godz

Semestr II – 11 pkt ECTS – 165 godzin

Dydaktyka chemii – 45 godz (lab)

Podstawy dydaktyki - 15 godz (wykład) + 15 godz (lab)

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Praktyka przedmiotowo-metodyczna I – 60 godz

Semestr III – 10pkt ECTS – 150 godzin

Dydaktyka chemii – 30 godz (lab) + 15 godz (kw)

Technologia informacyjna – 15 godz (lab)

Emisja głosu - 15 godz (lab)

Prawo oświatowe i BHP – 15 godz (wykład)

Praktyka przedmiotowo-metodyczna II – 60 godz

Łącznie 30 pkt ECTS – 495 godzin

Ważna informacja: termin ważności zdobytych uprawienień


 

Zajęcia dla doktorantów Wydziału Chemii - 2013/2014


Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych


Materiały dla doktorantów Wydziału Chemii UMCS - rok akademicki 2013/2014