Aktualności 2008/2009

Aktualności Wydziału Chemii 2008/2009

Nowsze: Aktualności 2009/2010


Lista prac magisterskich 2009 (2009-09-04)
Listy prac magiserskich obronionych w 2009 r. dostępna jest tutaj (wejście z menu: Dziekanat / Dokumenty / Lista prac magisterskich).
Międzynarodowe Sympozjum ISSHAC-7  (2009-07-17)
W dniach 5-11 lipca b.r. w Lublinie i Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyło się siódme międzynarodowe sympozjum ISSHAC-7 (7th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity
in Adsorption and Catalysis on Solids; więcej na stronie isshac.org). Sympozjum było współorganizowane przez Wydział Chemii UMCS, Sekcję Fizykochemii Powierzchni PTChem oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.
Międzynarodowa Konferencja IVMTTC32 (2009-07-17)
W dniach 21-24 czerwca b.r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisła odbyła się międzynarodowa konferencja IVMTTC32 (32nd International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques IVMTTC32; więcej na stronie www.ivmttc.umcs.lublin.pl). Konferencję współorganizowały Wydział Chemii UMCS i Oddział Lubelski PTChem.
Studia Euromaster "Measurement Science in Chemistry"  (2009-05-19)
Wydział Chemii UMCS przystąpił do konsorcjum  "Measurement Science in Chemistry" posiadającego akredytację Euromaster - zobacz szczegóły.
Jubileusz Prof. Kazimierza Sykuta (2009-05-17, aktualiz. 2009-06-05)
Odnowienie dyplomu doktorskiego Prof. dr hab. Kazimierza Sykuta w 50-tą rocznicę nadania stopnia doktora nauk przyrodniczych odbędzie się 21 maja 2009r. (czwartek) o godz. 11:00 w Auli im. Prof. J. Ościka w gmachu Collegium Chemicum (Duża Chemia) (zob. więcej na stronie poświęconej jubileuszowi oraz w galerii zdjęć z uroczystości).
Strona tytułowa pracy mgr/lic (2009-05-04)
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej i magisterskiej jest dostępny w galerii WCh studenci w wersjach pdf, doc (MS Word) oraz odt (OpenOffice.org). Źródłowe wersje logotypów dostępne są na stronie głównej UMCS (www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1171) i w galerii WCh logo.
Ogłoszenie o rekrutacji na studia doktoranckie (2009-04-21)
Wydział Chemii UMCS informuje o rekrutacji na studia doktoranckie - zobacz informację o studiach i ogłoszenie (pdf).
Listy intencyjne (2009-04-08, aktualiz. 2009-04-09)
Wydział Chemii podpisał z kolejnymi przedsiębiorstwami listy intencyjne (pełna lista) dotyczące współpracy: 
 • Atut Sp. z o.o. (w dniu 16.10.2008) www.atut.lublin.pl
 • SMF Poland Sp. z o.o. (w dniu 10.02.2009) 
 • Gres Serwis (w dniu 20.03.2009)
 • Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. (w dniu 23.03.2009) pkrecykling.pl
 • Biuro Doradcze PLUS Andrzej Pryzowicz (w dniu 23.03.2009) www.plus.lublin.pl
 • PPHU KABEX Wiesław Dąbrowski (w dniu 24.03.2009) www.kabex-parczew.pl
 • PZL-Świdnik S.A. (w dniu 24.03.2009) www.pzl.swidnik.pl
 • Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie SA (w dniu 25.03.2009) www.erg.pustkow.pl  
 • Laboratoria Natury Sp. z o.o.  (w dniu 25.03.2009) www.laboratorianatury.pl.
 • Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. (w dniu 26.03.2009) www.zch.sarzyna.pl
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DAWU” Dariusz Wójcik (w dniu 20.03.2009)

Stypendia DBU (2009-04-07)
Ogłoszono nabór kandydatów do 13 Programu Stypendialnego dla absolwentów uczelni wyzszych, prowadzonego przez Niemiecką Federalną Fundację Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt / DBU) (wnioski do 4.09.2009). Zobacz poster (pdf) oraz informację (doc). Zobacz także strony www.sds.org.pl (konkurs) oraz www.dbu.de.
Drzwi Otwarte UMCS - zdjęcia z Wydziału Chemii (2009-03-06, aktualiz. 2009-03-07)
Zobacz zdjęcia z przebiegu Drzwi Otwartych UMCS 2009 na Wydziale Chemii - są tutaj.  Zobacz zdjęcia i przeczytaj też artykuł w Kurierze Lubelskim.
Harmonogram Drzwi Otwartych (2009-03-06)
W dniu 6 marca 2009 r. odbywają się Drzwi Otwarte UMCS. Harmonogram, w tym program dla Wydziału Chemii dostępny jest na stronie http://www.umcs.lublin.pl/drzwiotwarte
Materiały informacyjne (ulotka u1/u2, plakat, baner(swf), plan miasteczka akademickiego p1/p2, informator o studiach) dostępne są tutaj

Harmonogram Drzwi Otwartych dla Wydziału Chemii:
    9.00 - 15.00 - zwiedzanie wybranych jednostek dydaktycznych
    9:45 - 10:00 - spotkanie z władzami Wydziału
  10.00 - 10.30 - wykład: dr Oleh Demchuk "Chemia jako motor postępu",
  11.00 - 11.40 - pokazy chemiczne (mgr Iwona Rusinek)
  12.00 - 12.30 - wykład: prof. dr hab. Jacek Goworek " Architektura krzemianów".
  13.00 - 13.40 - pokazy chemiczne (mgr Iwona Rusinek)
  14.00 - 14.30 - wykład: dr hab. Jan Solecki "Bezpieczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości"
Punkt informacyjny w holu Dużej Chemii będzie kierował zainteresowane grupy 20-to osobowe do poszczególnych jednostek dydaktycznych Wydziału. Na holu będzie też wystawa książek dla młodzieży, których autorami są pracownicy Wydziału Chemii. Ponadto swoje stoiska w holu Dużej Chemii będą miały koła naukowe i organizacje studenckie.

Lublinianka Roku (2009-02-24)
Wśród tzw. Złotej Dziesiatki Roku czyli 10 nominacji do tytułu Lublinianki Roku 2008 (Plebiscyt Kuriera Lubelskiego), znajduje się zasłużona dla naszego Wydziału Profesor Wanda Brzyska (głosowanie trwa do 5 marca b.r., zob. www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-67949.html).
Drzwi Otwarte UMCS (2009-02-19, 2009-02-23)
W dniu 6 marca 2009 r. odbędą się Drzwi Otwarte UMCS. Harmonogram, w tym program dla Wydziału Chemii dostępny jest na stronie Aktualności UMCS http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=2269
Czasopisma chemiczne i szukanie (2009-02-19)
Na stronie WCh udostępniono lącza do niektórych czasopism chemicznych i stron wyszukiwania. W zakładce Do pobrania umieszczono łącza do różnych miejsc w serwisach WCh i UMCS z plikami do pobrania. Są również dostępne skróty do stron www lub dokumentów na stronach MNiSzW zawierajacych informację nt. oceny parametrycznej jednostek, w tym listy czasopism wraz z punktacją
Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS (2009-01-28, aktualiz. 2009-02-06 )
W dniach 9-10 lutego b.r. odbędzie się kolejna wydziałowa konferencja sprawozdawcza. Rozpoczęcie konferencji w poniedziałek o godz. 10:15 w sali A (zob. szczegółowy program, pdf - aktualizacja!). Zobacz też Raport z badań WCh za 2008 r. (ISSN 1898–4541, pdf, 22MB) i okładkę raportu
Biblioteka cyfrowa UMCS (2009-01-28)
Udostępniono serwis Biblioteka Cyfrowa UMCS (BC UMCS, dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra)  działający na platformie dLibra (zobacz także biblioteka WCh). 
PKA na Wydziale Chemii (2009-01-15/16)
W dniach 15-16 stycznia b.r. Wydział Chemii jest wizytowany przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). 15 stycznia (14:00 sala A) odbyło się spotkanie ze studentami (obecnych było ok. 180 studentów), a w piątek 16 stycznia  (10:00 sala M) odbędzie się spotkanie z pracownikami. 
Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektoskopowe w praktyce" (2009-01-06)
Uruchomiono stronę www Ogólnopolskiego Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce": www.npms.umcs.lublin.pl
Informacje nt. sal dydaktycznych (2008-12-12)
Udostępniono rozkłady zajęć prowadzonych w salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału Chemii (zobacz sale dydaktyczne) . Skorzystanie z sali wymaga uprzedniego potwierdzenia jej dostępności i rezerwacji w Dziekanacie (zob. rezerwacja sal). 
Informator konferencyjny UMCS (2008-12-09)
Na stronie www.konferencje.umcs.lublin.pl umieszczona jest lista wydarzeń naukowych organizowanych/współorganizowanych przez pracowników i jednostki organizacyjne UMCS.  
Nowe informatory ECTS (2008-12-06)
Na stronie ECTS Wydziału zostały umieszczone nowe wersje informatorów ECTS o studiach chemicznych i ochronie środowiska - zobacz.  
Spotkanie z Profesorem Jerzym Woźnickim (2008-11-27)
J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski zaprasza wszystkich pracowników UMCS na spotkanie z Profesorem Jerzym Woźnickim (zobacz informację na stronie głównej UMCS). Będzie ono przebiegać pod hasłem "Formuła prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020". Prof. Woźnicki jest Honorowym Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich (FRP), Przewodniczącym Komitetu "Polska w Zjednoczonej Europie" (2002-2006) przy prezydium PAN oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Reformy Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie odbędzie się w piątek, 28 listopada o godzinie 12 w auli prof. Jarosława Ościka na Wydziale Chemii (sala A).
Uruchomienie zakładki dot. funduszy europejskich (2008-11-26)
Na stronie Wydziału została uruchomiona zakładka w której będą publikowane informacje dotyczące wykorzystania funduszy europejskich i szkoleń.  
10 listopada - dzień wolny (2008-11-07)
Dzień 10 listopada 2008 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (więcej).
Zmarł  Prof. Stanisław Radzki (2008-10-29)
W dniu 28 paździenika zmarł profesor naszego Wydziału dr hab. Stanisław Radzki, prof UMCS. Uroczystości żałobne odbędą się 3 listopada o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul Lipowej. Zobacz nekrolog.
Stypednia AUF (2008-10-27)
Uniwersytecka Agencja Frankofonii, AUF (l'Agence universitaire de la Francophonie), ogłasza nabór kandydatów na stypendia doktorskie i stypendia "post-doc" na rok akademicki 2008/2009. Zgłoszenia będą przyjmowane przed datą 22 grudnia 2008 (zob. ogłoszenie, pdf). Formularze i dodatkowe informacje są dostępne na stronie http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/
Stypendia Fulbrighta (2008-10-07)
Informacja o stypendiach Fulbrighta w roku akademickim 2010/2011 dla stypendystów amerykańskich w polskich szkołach wyższych. Wnioski o przyjęcie amerykańskiego stypendysty należy składać do 24.10.2008 (szczegóły w załączonym dokumencie, pdf, oraz na stronie www.fulbright.edu.pl). 
Fundusze norweskie (FSS) (2008-10-07)
Zaproszenie do składania wniosków w ramach tzw. funduszu norweskiego. Z punktu widzenia wydziału najbardziej interesujące jest działanie V (nie jest
wymagany partner zagraniczny). Termin składania wniosków do 30.11.2008 (szczegóły w załączniku, pdf, oraz na stronie FSS: http://www.fss.org.pl/pl/II_nabor). 
Dzień Rektorski dla studentów I roku WCh (2008-09-30)
Dzień 1 października (cały) oraz 2 października (do Immatrykulacji) są na Wydziale Chemii dniami rektorskimi (wolnymi od zajęć dydaktycznych) dla studentów I roku studiów I stopnia.
Godziny  Rektorskie dla studentów WCh (2008-09-30)
Dnia 2 października w godz. 13:00-17:00 (w trakcie Immatrykulacji studentów I roku) pozostali studenci Wydziału Chemii mają godziny rektorskie.
Immatrykulacja studentów I roku WCh (2008-09-29)
Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Chemii UMCS odbędzie się 2 października (czwartek) o godz. 14:40 w Auli A im. Profesora Jarosława Ościka w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego. Uwaga! Studenci powinni zgłosić się wcześniej (od godz. 13:45 - w zależności od kierunku) - zob. szczegóły w ogłoszeniu (pdf).

Starsze: Aktualności 2007/2008