Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Patryk Oleszczuk

- prof. dr hab. Patryk Oleszczuk
- prof. dr hab. Władysław Janusz
- dr hab. Andrzej Komosa prof. UMCS
- prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
- dr hab. Elżbieta Grządka
- dr hab. Bożena Czech prof. UMCS
- dr hab. Ewa Skwarek prof. UMCS
- dr Anna Siatecka
- dr Patrycja Krasucka
- dr Iwona Ostolska