Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2016 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

19. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS