Dr Liliana Agnieszka Mazur

Komisja habilitacyjna:

Przewodniczący Komisji – prof.dr hab. Grzegorz Bujacz – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Sekretarz Komisji – dr hab. Agnieszka Kierys - Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzent –prof. dr hab. Leszek Ciunik- Uniwersytet Wrocławski
Recenzent – prof. dr hab. Janusz Zachara – Politechnika Warszawska
Recenzent – prof. dr hab. Maria Gdaniec- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek Komisji – dr hab. Zbigniew Karczmarzyk- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Członek Komisji – prof. dr hab. Barbara Gawdzik - prof. dr hab. Janusz Zachara – Politechnika Warszawska

Harmonogram:

Wszczęcie : 29.04.2019 r.
Powołanie Komisji:07.11.2019 r.
Uchwała Komisji: 20.12.2019 r.
Uchwała Rady Wydziału : 27.01.2020 r.