Skład osobowy 1975-2017

1 Jolanta Błachewicz 01.10.1975-30.09.1980 asystent
2 Stanisław CIchoń 01.12.1985-14.05.1987 starszy technik
3 Marek Ciechan 01.07.1984 - 30.11.1985  specjalista
4 Ewa Cukrowska 01.07.1975 - 30.09.1975  asystent
5 Jarosław. W. Dymara 15.12.1992 - 31.03.2015  adiunkt
6 Ryszard Filipowski 15.11.1975 - 30.06.1984
01.01.1990 - 31.03.2017
specjalista
7 Ryszard M. Janiuk  15.02.1975 - do chwili obecnej  adiunkt,  doktor habilitowany
8 Mirosława Jurak  01.12.1983-31.08.1992 asystent 
9 Ewa Juśko  10.01.1985- do chwili obecnej  starszy technik
10 Agnieszka Kamińska-Ostęp  01.10.1997 - do chwili obecnej  adiunkt
11 Jadwiga Kazimierczak  01.12.1978 - 04.09.1985  starszy technik
12 Zofia Kloc  01.10.1984 - do chwili obecnej  starszy wykładowca
13 Anna Kuczyńska  01.12.1978 - 30.09.1979  wykładowca
14 Małgorzata Kusak  15.10.1975 - 15.02.1977  technik
15 Barbara Michalak  15.02.1977 - do chwili obecnej  starszy technik
16 Janina Mikulska  01.09.1980 - 31.08.1997  starszy wykładowca
17 Lucjan Nędzyński  15.02.1975 - 10.05.1988  starszy wykładowca
18 Andrzej Rogowski  01.10.1976 - 20.11.1978  starszy wykładowca
19 Krystyna Skrok  01.09.1988 - 01.10.2007  adiunkt
20 Marek Szewczak  17.08.1987 - 31.12.1989  specjalista
21 Jadwiga Szymańska  01.10.1975 - 30.09.1983  wykładowca
22 Stanisław Ukalski  15.02.1975 - 30.03.1979  starszy asystent
23 Teresa WIniarczyk  09.12.1978 - 01.10.1982  starszy technik