Dr Marek Stankevič

Dr Marek Stankevič 

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Paweł Kafarski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Józef Drabowicz – recenzent,
 4. prof. dr hab. Janusz Jurczak – recenzent,
 5. prof. dr hab. Henryk Koroniak – recenzent,
 6. prof. dr hab. Barbara Gawdzik – członek komisji,
 7. dr hab. Jacek Ścianowski – członek komisji

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 16.07.2013 r.
 2. Powołanie Komisji: 10.10.2013 r.
 3. Uchwała Komisji: 10.03.2014 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 24.03.2014 r.