Lata 2001-2010

Rok 2001

 • Podczas Seminarium Wydziałowego dr Krystyna Skrok omówiła "Teoretyczne i praktyczne problemy kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych"
 • W dniach 8-11 lutego na Wydziale Chemii UMCS odbyło się spotkanie finalizujące 3-letni okres trwania projektu Tempus
 • 22 lutego na Wydziale Chemii UMCS odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Jarosława W. Dymary "Wpływ różnych zastosowań zadań testowych na jakość i skuteczność kształcenia chemicznego" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Boreckiej z Uniwersytetu Opolskiego
 • Od 1 kwietnia 2001 dr Jarosław W. Dymara zatrudniony został na stanowisku adiunkta
 • W dniach od 10 do 16 lipca dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w spotkaniu związanym z zapoznaniem, organizacją i sposobami oceny jakości kształcenia studiów nauczycielskich w ramach realizacji projektu TEMPUS UNIQUE, które odbyło się w Uniwersytecie w Barcelonie (Hiszpania)
 • W dniach 12-13 października dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w seminarium "Ocena jakości kształcenia" organizowanym przez UJ w Krakowie

Rok 2002

 • Podczas Seminarium Wydziału Chemii dr Jarosław W. Dymara wygłosił komunikat "Badanie funkcji zadań testowych w podnoszeniu jakości kształcenia chemicznego"
 • W dniach 24-27 stycznia dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą studialną w ramach projektu Socrates w Aveiro (Portugalia)
 • W dniach 21-25 marca dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą studialną w ramach projektu Socrates "Science Teacher Education Development in Europe - STEDE" w Akademii Pedagogicznej w Wiedniu (Austria)
 • W dniach 21-25 maja dr Ryszard M. Janiuk brał udział w XVI Sympozjum Dydaktyki Chemii w Dortmundzie (Niemcy)
 • W dniach 7-9 września dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą studialną w Glasgow (Wielka Brytania)
 • W dniach 12-15 września dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą studialną w Uniwersytecie w Tartu (Estonia)
 • organizacja III-ego Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Rok 2003

 • Podczas Seminarium Wydziału Chemii dr Krystyna Skrok przedstawiła komunikat "Badania wpływu procesu nauczania chemii na kształtowanie postaw uczniów"
 • dniach 11-19 stycznia dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą roboczą w ramach programu projektu SOCRATES SYSTEM w Bradford w Wielkiej Brytanii
 • W dniach 8-11 maja w PDCh z wizytą poświęconą realizacji wspólnych badań oraz organizacją XI Sympozjum IOSTE przebywał prof. Svein Sjoberg z Uniwersytetu w Oslo (Norwegia)
 • W dniach 9-16 kwietnia dr Ryszard M. Janiuk przebywał z roboczą wizytą w Grecji
 • Przeprowadzenie badań w międzynarodowym projekcie ROSE
 • W dniach 23-30 czerwca w ramach projektu SOCRATES-Comenius "Systematic Professional Development Through Science Teacher Education Models" odbył się kurs doskonalący dla nauczycieli przyrody z regionu lubelskiego, którego wykładowcami byli dr Ryszard M. Janiuk i dr Elwira Samonek-Miciuk (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)
 • W dniach 20-24 września dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach projektu SOCRATES-SYSTEM w Bułgarii
 • 15 listopada - współorganizacja konferencji dla nauczycieli chemii „Nauczanie chemii w szkole, czyli przygotowanie do życia, dalszego kształcenia i matury”. WSiP i Wydział Chemii.
 • Organizacja trzysemestralnych Podyplomowych Studiow kwalifikacyjnych w zakresie nauczania chemii - (27 słuchaczy) na Wydziale Chemii UMCS
 • Organizacja trzysemestralnych Podyplomowych Studiow kwalifikacyjnych w zakresie nauczania chemii - (27 słuchaczy) w Przemyślu

Rok 2004

 • W dniach 3-7 stycznia dr Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu roboczym projektu "Systematic Professional Development Through Science Teacher Education Modules - SySTEM" w Aveiro (Portugalia)
 • Podczas Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej dr Krystyna Skrok wygłosiła komunikat "Znaczenie chemii jako przedmiotu ogólnokształcącego"
 • W dniach 19-24 czerwca dr Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu roboczym projektu "Systematic Professional Development Through Science Teacher Education Modules - SySTEM" w Malmő Hőghskola w (Szwecja)
 • XI Sympozjum IOSTE (International Organization for Science and Technology Education)
 • W dniach od 14 do 18 września dr Jarosław W. Dymara przebywał w Republice Czeskiej na międzynarodowej konferencji "Modelowanie w nauczaniu chemii" w Uniwersytecie Hradec Kralove oraz z wizytą naukową w ramach umowy międzyuczelnianej w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze
 • W dniach 24-25 września dr Ryszard M. Janiuk, dr Jarosław W. Dymara, Michalak i Ewa Juśko brali udział w obchodach 50-lecia Olimpiady Chemicznej organizowanych przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej w Warszawie
 • W dniach 7-10 listopada w Oslo (Norwegia) dr Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu roboczym międzynarodowego projektu badawczego "The Relevence of Science Education - ROSE" koordynowanym przez Uniwersytet w Oslo
 • Organizacja trzysemestralnych Podyplomowych Studiow kwalifikacyjnych w zakresie nauczania chemii (25 słuchaczy) na Wydziale Chemii UMCS
 • Organizacja trzysemestralnych Podyplomowych Studiow kwalifikacyjnych w zakresie nauczania chemii (26 słuchaczy) w Przemyślu

Rok 2005

 • W dniach 16-19 stycznia dr Ryszard M. Janiuk przebywał z roboczą wizytą w ramach projektu Socrates Comenius projekt SySTEM w Aveiro (Portugalia)
 • Seminarium Wydziału Chemii - dr Ryszard M. Janiuk - "Przedmioty przyrodnicze w opinii uczniów – wyniki badań międzynarodowych"
 • W dniach 18-20 lutego dr Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu przygotowującym końcowy wniosek dotyczący projektu CROSSNET w Instytucie Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy)
 • W dniach 18-25 maja dr Ryszard M. Janiuk przebywał z roboczą wizytą w ramach projektu BIOHEAD CITIZEN w Uniwersytecie Maltańskim (Malta)
 • 15 czerwca na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kamińskiej-Ostęp "Wpływ innowacji dydaktycznych na skuteczność kształcenia chemicznego" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Gulińskiej
 • W dniach 16-18 września dr Ryszard M. Janiuk brał udział w VI Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w Sosnowcu
 • Z dniem 1 października dr Agnieszka Kamińska-Ostęp została zatrudniona na stanowisku adiunkta
 • W październiku 2005 roku rozpoczęły się trzysemestralne podyplomowe studia z chemii finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w których uczestniczyło 49 słuchaczy.
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii, które zakończyły się w lutym 2006

Rok 2006

 • Podczas Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej dr Agnieszka Kamińska-Ostęp przedstawiła komunikat "Wpływ innowacji dydaktycznych na skuteczność kształcenia chemicznego uczniów dyslektycznych"
 • W dniach 21-27 stycznia dr Ryszard M. Janiuk przebywał na spotkaniu roboczym w ramach projektu BIOHEAD-CITIZEN w Ecole Normale Superieure w Marrakeszu (Maroko)
 • W dniach 18-19 lutego dr Ryszard M. Janiuk przebywał w zebraniu przygotowującym projekt badań w zakresie kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Instytucie Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy)
 • 12 maja 2006 roku zorganizowana została we współpracy z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu i Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym w Warszawie konferencja pt: „Spotkanie z chemią, która jest ciekawa i którą łatwo zrozumieć – najnowsze tendencje w nauczaniu chemii w gimnazjum”. Wzięło w niej udział 150 nauczycieli chemii w gimnazjum z województwa lubelskiego
 • 29 maja odbyła się I edycja Konkursu dla uczniów szkół średnich "Rok przed Maturą"
 • 1 września J. M. Rektor UMCS prof. dr hab. Wiesław Kamiński powołał dr Jarosława W. Dymarę na Koordynatora Wydziału Chemii ds. Procesu Bolońskiego i Systemu Punktów ECTSi
 • W dniach 18-19 września w ramach III Lubelskiego Festiwalu Nauki zespół z Pracowni Dydaktyki Chemii prowadził pokazy z chemii "Spalanie spalaniu nierówne"
 • W dniach 7-11 grudnia dr Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu związanym z realizacja projektu CROSSNET w Instytucie Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy)
 • 1 grudnia 2006 roku na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Ryszarda M. Janiuka zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego za rozprawę "Wpływ badań w dziedzinie dydaktyki chemii na zmiany w kształceniu chemicznym"
 • Dnia 4 grudnia dr hab. Ryszard M. Janiuk brał udział Ogólnopolskim Spotkaniu Dydaktyków Chemii w Warszawie
 • Dnia 28 grudnia o godzinie 10.00 w Auli Collegium Chemicum Wydziału Chemii UMCS odbyła się uroczystość rozdania świadectw ukończenia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ NAUCZANIA CHEMII

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010