Katedra Chemii Nieorganicznej

Kierownik: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska


- prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
- prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
- prof. dr hab. Marek Majdan
- dr hab. Monika Wawrzkiewicz prof. UMCS
- dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska
-.dr Grzegorz Wójcik
- dr Anna Wołowicz
- dr Justyna Bąk