Katedra Chemii Nieorganicznej

Dane teleadresowe


Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
e-mail: dorota.kolodynska@mail.umcs.pl,
pokój 33, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 70


Pracownicy:

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
e-mail: zbigniew.hubicki@mail.umcs.pl,
pokój 19, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 55 11

Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska
e-mail: agnieszka.gladysz-plaska@mail.umcs.pl,
pokój 13/15a, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 27

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS
e-mail: monika.wawrzkiewicz@mail.umcs.pl,
pokój 33A, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 38

Dr hab. Grzegorz Wójcik
e-mail: grzegorz.wojcik2@mail.umcs.pl,
pokój 25, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 32

Dr Justyna Bąk
e-mail: justyna.bak@mail.umcs.pl,
pokój 40, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 45

Dr Dominika Fila
e-mail: dominika.fila@mail.umcs.pl,
pokój 39, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 47

Dr Anna Wołowicz
e-mail: anna.wolowicz@mail.umcs.pl,
pokój 14, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 27


Profesorowie emerytowani – wolontariat

Prof. dr hab. Marek Majdan
e-mail: marek.majdan@mail.umcs.pl,
pokój 10-11, Budynek „Małej Chemii”, tel. 81 537 57 29

 
Profil badawczy Katedry

 • Chemia koordynacyjna pierwiastków przejściowych i wewnątrz-przejściowych, wymiana  jonowa, ekstrakcja metali, sorpcja zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na glinach i zeolitach, właściwości spektroskopowe i biokatalityczne porfiryn.
 • Metody separacji jonowymiennej i ekstrakcyjnej jonów metali, chemia nieorganiczna pierwiastków rzadkich i rozproszonych, technologia otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych o wysokim stopniu czystości oraz technologie utylizacji odpadów i ścieków.
 • Chromatografia jonowymienna pierwiastków d- i f-elektronowych, rozdzielenie związków nieorganicznych, usuwanie jonów metali z wód i ścieków.
 • Chemia biodegradowalnych czynników kompleksujących.
 • Sorbenty hybrydowe na bazie materiałów typu low-cost ze szczególnym uwzględnieniem chitozanu, alginianów, ligniny, hydrożeli, a także tlenków metali.
 • Wykorzystanie biowęgli jako efektywnych sorbentów jonów metali ciężkich.
 • Zastosowanie biowęgli w pozyskiwaniu makro- i mikroelementów.
 • Sorpcja i separacja związków nieorganicznych i organicznych ze szczególnym uwzględnieniem barwników na sorbentach różnego typu oraz ochrona środowiska.
 • Sorpcja i separacja metali szlachetnych oraz metali ciężkich ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowymiennej oraz ochrona środowiska.
 • Sorpcja i separacja jonów metali  szlachetnych oraz ich odzysk z konwertorów spalin samochodowych i materiałów elektronicznych.  Analiza specjacyjna  jonów arsenu oraz proces sorpcji i redukcji jonów chromu(VI). Chromatografia jonowymienna i ekstrakcja w procesach przemysłowych oraz ochronie środowiska.

Publikacje

2019
1. K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, G. Wójcik, M. Naebe The light enhanced removal of Bisphenol A from wastewater using cotton waste derived carbon microtubes, Journal of Colloid and Interface Science, 539 (2019) 425–432.
2. M. Wiśniewska,  G. Fijałkowska, K. Szewczuk-Karpisz, T. Urban, A. Nosal-Wiercińska, G. Wójcik, Comparison of adsorption affinity of anionic and cationic polyacrylamides for montmorillonite surface in the presence of chromium(VI) ions, Adsorption, 25 (2019) 41–50.
3. A. Winiarska-Mieczan, K. Kwiatkowska, M. Kwiecień, E. Baranowska-Wójcik, G.Wójcik,  R. Krusiński, Analysis of the intake of sodium with cereal products by the population of Poland, Food Additives & Contaminants: Part A, 36 (2019) 884-892.  
4. G. Wójcik, Sorpcja i redukcja jonów chromu(VI) w procesie ich usuwania z wody, Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości (Z. Hubicki, Ed.), UMCS pp. 621-634, Lublin (2019).
5. G. Wójcik  Sorption and reduction of chromium ions by the chelating ion exchanger Diaion CR 20 Physicochemical Problems of Mineral Processing  55 (2019) 1382-1393.
5. A. Wołowicz, K. Staszak, Z. Hubicki, Static sorption of heavy metal ions on ion exchanger in the presence of sodium dodecylbenzenesulfonate, Adsorption, 25 (3) (2019) 393-404.
6. A. Wołowicz, Zinc(II) removal from model chloride and chloride-nitrate(V) solutions using various sorbents, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 55 (2019) 1517-1534.
7. A. Wołowicz, K. Staszak, Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and heavy metal ions, Journal of Molecular Liquids, (2019), art. no. 112170.
8. D. Kołodyńska, Z. Hubicki, D. Fila, Recovery of rare earth elements from acidic solutions using macroporous ion exchangers, Separation Science and Technology, 54 (2019) 2059-2076.
9. A. Zdunek, D. Kołodyńska, K. Borowik, P. Rusek, The removal of fluoride from aqueous solutions using biomass ash derived from power industry, Desalination and Water Treatment, 159 (2019) 93-109.
10. D. Deng, J. Qiao, M. Liu, D. Kołodyńska, M. Zhang, D.D. Dionysiou, Y. Ju, J. Ma, M-B. Chang, Detoxification of municipal solid waste incinerator (MSWI) fly ash by single-mode microwave (MW) irradiation: Addition of urea on the degradation of Dioxin and mechanism, Journal of Hazardous Materials, 369 (2019) 279-289.
11. B. Podkościelna, D. Kołodyńska, P. Podkościelny, Chemical modification of commercial St-DVB microspheres and their application for metal ions removal, Adsorption, 25 (2019) 529-544.
12. D. Fila, Z. Hubicki, D. Kołodyńska, Recovery of metals from waste nickel-metal hydride batteries using multifunctional Diphonix resin, Adsorption, 25 (2019) 367-382.
13. D. Kołodyńska, M. Majdańska, T.M., Budnyak, Lanthanum and copper ions recovery from nickel-metal hydride cells leaching solutions by the oxide adsorbent Pyrolox®, Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (2019) art. no. 103003.
14. D. Kołodyńska, P. Hałas, R. Michalski, Development of ion exchangers for the removal of health-hazardous perchlorate ions from aqueous systems, Applied Geochemistry, 101 (2019) 75-87.
15. M. Goliszek, A.E. Wiącek, M. Wawrzkiewicz, O. Sevastyanova, B. Podkościelna, The impact of lignin addition on the properties of hybrid microspheres based on trimethoxyvinylsilane and divinylbenzene, European Polymer Journal, 120 (2019) art. no. 109200.
16. M. Wawrzkiewicz, E. Polska-Adach, M. Wiśniewska, G. Fijałkowska, O. Goncharuk, Adsorptive removal of C.I. Direct Yellow 142 from textile baths using nanosized silica-titanium oxide, European Physical Journal Plus, 134 (3)(2019) art. no. 108.
17. M. Wawrzkiewicz, E. Polska-Adach, Z. Hubicki, Polacrylic and polystyrene functionalized resins for direct dye removal from textile effluents, Separation Science and Technology (article in press).
18. E. Polska-Adach, M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, Removal of acid, direct and reactive dyes on the polyacrylic anion exchanger, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 55 (2019) 1496-1508.
19. M. Wawrzkiewicz, E. Polska-Adach, Z. Hubicki, Application of titania based adsorbent for removal of acid, reactive and direct dyes from textile effluents, Adsorption (article in press).
20. R. Łyszczek, B. Podkościelna, A. Lipke, A. Ostasz, A. Puszka, Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138 (2019) 4463-4473.
21. M. Makarska-Bialokoz, A. Lipke, Study of the binding interactions between uric acid and bovine serum albumin using multiple spectroscopic techniques, Journal of Molecular Liquids, 276 (2019) 595-604.
22. D. Sternik, A, Gładysz-Płaska, E Grabias, M. Majdan, W. Knauer,Study of effect of phosphate and uranium ions on the thermal properties of surfactant-modified natural red clay using TG–FTIR–MS techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136 (2) (2019) 425-439.
23. A. Gładysz-Płaska, Adsorption properties of sepiolite in relation to uranium and lanthanide ions, Minerals, 9 (11) (2019) art. no. 686.
24. K. Gdula, A. Gładysz-Płaska, B. Cristóvão, W. Ferenc, E. Skwarek, Amine-functionalized magnetite-silica nanoparticles as effective adsorbent for removal of uranium(VI) ions, Journal of Molecular Liquids, 290 (2019)art. no. 111217.
25. E. Skwarek, A. Gładysz-Płaska, J.B. Choromańska, E. Broda, Adsorption of uranium ions on nano-hydroxyapatite and modified by Ca and Ag ions, Adsorption (2019) (article in press).


2018
1. D. Kołodyńska, J. Bąk, Use of three types of magnetic biochar in the removal of copper(II) ions from wastewater, Separation Science and Technology, 53 (2018) 1045-1057.
2. D. Kołodyńska, J. Bąk, Biochars and their derivatives for the removal of various types of impurities from aqueous solutions, Desalination and Water Treatment, 112 (2018) 42-52.
3. D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Majdańska, D. Fila, Sorption on lanthanide ions on biochar composites, Journal of Rare Earths, 36 (2018) 1212-1220.
4. M. Kulik, D. Kołodyńska, A. Drozdziel, A. Bayramov, A. Olejniczak, Dielectric functions in the near region E1 and E1+Δ of CP and chemical compositions of near surface layers of GaAs and ions implanted GaAs, Surface and Coatings Technology, 335 (2018) 200-208.
5. M. Kulik, D. Kołodyńska, A. Bayramov, A. Droździel, A. Olejniczak, J. Żuk, Dielectric functions, chemical and atomic compositions of the near surface layers of implanted GaAs by In+ ions, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 198 (2018) 222-230.     
6. D. Kołodyńska, M. Gęca, E. Skwarek, O. Goncharuk, V.M. Gun’ko, SiO2 coated by TiO2 as an effective sorbent for metal ions, Nanoscale Research Letters, 13 (2018) 96-103.
7. Y. Zhang, S. Lin, J. Qiao, D. Kołodyńska, Y. Ju, M. Zhang, M. Cai, D. Deng, D.D. Dionysiou, Malic acid-enhanced chitosan hydrogel beads (mCHBs) for the removal of Cr(VI) and Cu(II) from aqueous solution, Chemical Engineering Journal, 353 (2018) 225.
8. J. Kaźmierczak-Raźna, P. Nowicki, D. Kołodyńska, R.  Pietrzak, Zastosowanie adsorbentów węglowych otrzymanych z żywic jonowymiennych w procesie usuwania zanieczyszczeń z wody, Instal, 10 (2018) 46.
9. E. Grabias, M. Majdan, A DFT study of uranyl hydroxyl complexes: structure and stability of trimers and tetramers, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 313 (2017) 455-465.
10. A. Gładysz-Płaska, E. Grabias, M. Majdan, Simultaneous adsorption of uranium(VI) and phosphate on red clay, Progress in Nuclear Energy 104 (2018) 150-159.
11. T.M. Budnyak, A. Gładysz-Płaska, A.V. Strizhak, D. Sternik, I.V. Komarov, M. Majdan, V.А. Tertykh, Imidazole-2yl-phosphonic acid derivative grafted onto mesoporous silica surface as a novel highly effective sorbent for uranium(VI) ions extraction, ACS Applied Materials and Interfaces 10/7 (2018) 6681-6693.
12. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, B. Tarasiuk, D. Sternik, E. Grabias, The use of  halloysite functionalized with isothiouronium salts as an organic/inorganic hybrid adsorbent for uranium(VI) ions removal, Journal of Hazardous Materials 354 (2018) 133-144.
13. A. Gładysz-Płaska, A. Lipke, D. Sternik, M. Trytek, M. Majdan, Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates, Journal of Molecular Structure, 1166 (2018) 169-182.
14. D. Sternik, A. Gładysz-Płaska, E. Grabias, M. Majdan, W. Knauer, Study of effect of phosphate and uranium ions on the thermal properties of surfactant-modified natural red clay using TG–FTIR–MS techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136 (2019) 425–439.
15. A. Lipke, M. Makarska-Białokoz, A. Sierakowska, B. Jasiewicz, Non-covalent interactions between thio-caffeine derivatives and water-soluble porphyrin in ethanol-water environment, Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy 192 (2018) 304-311.
16. R. Łyszczek, M. Gil, H. Głuchowska, B. Podkościelna, A. Lipke, P. Mergo, Hybrid materials based on PEGDMA matrix and europium(III) carboxylates -thermal and luminescent investigations, European Polymer Journal 106 (2018) 318-328.
17. A. Wołowicz, Z. Hubicki, Comparison of ion-exchange resins for efficient cobalt(II) removal from acidic streams, Chemical Engineering Communication, 205 (2018) 1207-225.
18. A. Wołowicz, M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki,  Toxic Heavy Metal Ions and Metal-Complex Dyes Removal from Aqueous Solutions Using an Ion Exchanger and Titanium Dioxide, Fibers & Texile in Eastern Europe, 26 (2018) 108-115.
19. G. Wójcik, Z. Hubicki, Investigations of chromium(VI) ion sorption and reduction on strongly basic anion exchanger, Separation Science and Technology, 53 (2018) 1088-1096.
20. M. Wiśniewska, G. Fijałkowska, I. Ostolska, W. Franus, A. Nosal-Wiercińska, B. Tomaszewska, J. Gościanska, G. Wójcik, Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid), Journal of Cleaner Production, 195 (2018) 821-830.
21. M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, E. Polska-Adach, Strongly basic anion exchanger Lewatit MonoPlus SR-7 for acid, reactive, and direct dyes removal from wastewaters,  53 (2018) 1065-1075.
22. M. Wiśniewska, M. Wawrzkiewicz, E. Polska‑Adach, G. Fijałkowska, O. Goncharuk, Nanosized silica–titanium oxide as a potential adsorbent for C.I. AcidYellow 219 dye removal from textile baths and wastewaters, Applied Nanoscience 8 (2018) 867-876.
23. E. Polska-Adach, M. Wawrzkiewicz, Usuwanie barwnych związków organicznych z roztworów wodnych i ścieków metodami adsorpcyjnymi, rozdział w pracy zbiorowej, Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz (M. Drach, Ed.), UMCS Lublin 2018, pp. 95-108.
24. A. Wołowicz, K. Staszak, Z. Hubicki, Badanie aktywności powierzchniowej układów zawierających anionowy związek powierzchniowo czynny dodecylosiarczan(VI) sodu (SDS) w obecności kwasu chlorowodorowego (HCl) i jonów miedzi(II), Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości (Z. Hubicki, Ed.), UMCS Lublin 2018, pp. 554-565.
25. A. Wołowicz, Biosorpcja jako nowa alternatywa w procesie sorpcji i separacji jonów metali szlachetnych, Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz (M. Drach, Ed.), UMCS Lublin 2018, pp. 141-163.
26. M. Wiśniewska, M. Wawrzkiewicz, A. Wołowicz, O. Goncharuk, Nano-sized oxides of different compositions as adsorbents for hazardous substances removal from aqueous solutions and wastewaters, in: Nanooptics, Nanophotonics, Nanostructures, and Their Applications, Selected Proceedings of the 5th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2017), (O. Fesenko, L. Yatsenko, Eds.), 210 (2018) 103-126.
27. J. Kernert, D. Kołodyńska, J. Kończyk, J. Gęga, R. Michalski, Usuwanie chloranów(VII) z terenów skażonych. Problemy analityczne i technologiczne, Chromatografia Jonowa 2018 (R. Michalski, Ed.), Wydawnictwo Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 2018, pp. 59-83
28. D. Kołodyńska, D. Fila, J. Bąk, M. Gęca, Z. Hubicki, Zastosowanie metod jonowymiennych do wydzielania i rozdzielania pierwiastków ziem rzadkich, Chromatografia Jonowa 2018 (R. Michalski, Ed.), Wydawnictwo Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze 2018, pp. 18-33.
29. D. Kołodyńska, D. Fila, B. Gajda, J. Gęga, Z. Hubicki, Rare earth elements – separation methods yesterday and today, Applications of Ion Exchange Materials, Biomedical and Food Industries, (Inamuddin, Ed.), Springer 2018, pp. 1-29.

Patenty:

G. Wójcik, Z. Hubicki,  Kuweta pomiarowa do spektrometru optycznego, Data zgłoszenia 16.01.2012 Data uzyskania wzoru 31.10.2014 Nr prawa wyłącznego 0674255

G. Wójcik, Z. Hubicki, P. Rusek, Sposób desorpcji jonów chromu(VI) z anionitów słabo zasadowych, Data  zgłoszenia 29.0.2011Data uzyskania patentu 30.09.2015  Nr prawa wyłącznego 220236

G.  Wójcik, Z. Hubicki,  P. Rusek, Sposób redukcji jonów chromu(VI) do jonów chromu(III) w roztworach wodnych,  Data  zgłoszenia 28.07.2010, Data uzyskania patentu 29.01.2016 Nr prawa wyłącznego 220949.

M. Smolik, A. Jakóbik-Kolon, Z. Hubicki, T. Korolewicz, Ł. Siepietowski, Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej, nr patentu na wynalazek PL 227655 (19.01.2018)

G. Wójcik, Z. Hubicki, M. Górska P. 405978, Sposób wydzielania palladu ze stałych materiałów o rozwiniętej powierzchni, zawierających śladowe ilości metali szlachetnych, Data zgłoszenia 08.11.2013 Data uzyskania 2018-02-28 Nr prawa wyłącznego 228026.

Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki P. 408330, Sposób wydzielania platyny z roztworów wyługowanych ze stałych materiałów o rozwiniętej powierzchni, zawierających śladowe ilości metali szlachetnych, Data zgłoszenia 26.05.2014 Data uzyskania 2018-05-30, Nr prawa wyłącznego 228766.

Sprzęt

Spectr AA 240 FS/2010/Varian
AMA 254/2010/Leco
Spectr AA 240 Z/2010/Varian
ICP-OES 720/2010/Varian
ICP-MS 770/2012/Varian
ICS-1600/ 2010/ Dionex
IC/2012/Metrohm
MARS 5/2010/CEM
Specord M 42/2002/ Carl Zeiss, Jena
JASCO V-660/2009/Jasco
Cary 5000 UV-Vis-NIR/Agilent Technologies
Cary 630 FTIR//Agilent Technologies
Cary 60/Agilent Technologies
Titrator z systemem KF/2014/Metrohm
System do mineralizacji mikrofalowej, model Mars 5/2010

Osiągnięcia (nagrody, wyróżnienia)

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską na Wydziale Chemii UMCS, Lublin (2003).
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2013)
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UMCS (2010-2017)

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UMCS (2010-2017)

Prof. dr hab. Marek Majdan
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii w roku akademickim 2004/05 (2005)
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UMCS (2010, 2011,  2012, 2013, 2017)
Nagroda Rektora UMCS za uzyskanie stopnia naukowego dr hab. (2016)
Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UMCS (2018)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2017)

Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska
Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UMCS (2017, 2018)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015)
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2012)

Dr Anna Wołowicz
Laureatka programu stypendialnego „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki  Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2009)
Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską na Wydziale Chemii UMCS, Lublin (2010)
Nagroda Dziekana I˚ stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na  Wydziale Chemii UMCS w roku akademickim 2009/2010, Lublin (2010)
Laureatka nagrody im. Aleksandra Zamojskiego przyznawanego członkom PTChem za wyróżnioną  pracę doktorską obronioną przed 30 rokiem życia (2011)
Uzyskanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców (2012, 2016)
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UMCS  (2017)

Dr Justyna Bąk
Uzyskanie tytułu Najlepszego Absolwenta na Wydziale Chemii (2014)
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej na Wydziale Chemii UMCS, Lublin (2019)
Uzyskanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców (2017, 2018, 2019)

Dr Grzegorz Wójcik
Nagroda za wyróżniająca się prace organizacyjną na rzecz Uniwersytetu (2009)
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UMCS  (2010, 2011, 2012, 2013, 2016)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016).
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2013)

Inne

Projekty dydaktyczne:

 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zintegrowany UMCS – specjalność „Technologie fotoniczne i światłowodowe”, wykonawca – prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. dr hab. Marek Majdan, dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska, dr Anna Wołowicz, dr Grzegorz Wójcik, dr Paweł Sadowski (2018)
 2. „Chemiczna moc 4 żywiołów”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, POWR.03.01.00-00-U019/17, wykonawca – prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr hab. Monika Wawrzkiewicz, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska, dr Anna Wołowicz, dr Grzegorz Wójcik, dr Paweł Sadowski (2018-2019).


Doktoranci:

 1. Dr Małgorzata Olszak, promotor Z. Hubicki, Studia nad jonowowymiennym rozdzielaniem kompleksów azotanowych pierwiastków ziem rzadkich na anionitach różnego typu w układzie polarny rozpuszczalnik organiczny H2O-HNO3 (1999) wyróżnienie.
 2. Dr Agnieszka Jakowicz, promotor Z. Hubicki, Studia nad wydzielaniem jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na jonitach chelatujących i anionitach (2001) wyróżnienie.
 3. Dr Bożena Łodyga, promotor Z. Hubicki, Studia nad jonowymiennym i ekstrakcyjnym wydzielaniem pierwiastków szlachetnych (2002).
 4. Dr Michał Rudaś, promotor Z. Hubicki, Badania nad ekstrakcyjnym i jonowymiennym procesem otrzymywania niklu (II) o wysokim stopniu czystości (2002).
 5. Dr Barbara Tęgiwicz, Badanie procesu sorpcji i separacji jonów metali d-elektronowych na jonitach modyfikowanych pod kątem ich separacji (2004).
 6. Dr Monika Wawrzkiewicz, promotor Z. Hubicki, Badania procesu sorpcji jonów Pd(II) z chlorkowych i chlorkowo-azotanowych układów modelowych na jonitach i sorbentach różnego typu (2005).
 7. Dr Grzegorz Wójcik, promotor Z. Hubicki, Badania procesu sorpcji jonów platyny(IV) z roztworów polijonowych na anionitach, jonitach selektywnych oraz sorbentach polimerowych (2007).
 8. Dr Anna Wołowicz, promotor Z. Hubicki, Zastosowanie wymieniaczy jonowych różnego typu w procesie usuwania jonów palladu(II) z roztworów chlorkowych i chlorkowo-azotanowych(V) (2010).
 9. Dr Piotr Rusek, promotor Z. Hubicki, Badanie procesów sorpcji jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych sorbentach nieorganicznych (2011).
 10. Dr Magdalena Greluk, promotor Z. Hubicki, Badania procesu sorpcji barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych na anionitach różnego typu (2011).
 11. Dr Justyna Jachuła, promotor Z. Hubicki, Badania procesu sorpcji kompleksów metali ciężkich z kwasem metyloglicynodioctowym na anionitach i jonitach chelatujących różnego typu (2014).
 12. Dr Maciej Kowalczyk, promotor Z. Hubicki, Badania nad sorpcją jonów metali ciężkich na jonitach i sorbentach hybrydowych (2015) (wyróżnienie).
 13. Dr Monika Kowalska-Ternes, promotor M. Majdan, Opis jonowymiennej adsorpcji Mn, Co, Ni, Cu, Zn i Cd na zeolitach: A, Y i mordenicie (2003).
 14. Dr Agnieszka Gładysz-Płaska, promotor M. Majdan, Opis adsorpcji lantanowców na zeolitach: A, Y i mordenicie (2006) (wyróżnienie).
 15. Dr Oksana Maryuk, promotor M. Majdan, Adsorpcja chromianów na glinokrzemianach modyfikowanych czwartorzędowymi solami amoniowymi (2006).
 16. Dr Monika Bujacka, promotor M. Majdan, Sorpcja fenolu na glinach modyfikowanych za pomocą czwartorzędowych soli alkiloamoniowych (2012).
 17. Dr Agnieszka Gajowiak, promotor M. Majdan, Sorpcja uranu(VI) na glinach modyfikowanych czwartorzędowymi solami amoniowymi (2013).
 18. Dr Ewelina Grabias, promotor M. Majdan, Sorpcja uranu(VI) na glinie czerwonej i bentonicie, wspomagana jonami fosforanowymi (2015).
 19. Dr Agnieszka Adamczuk, promotor D. Kołodyńska, tytuł rozprawy: Badania nad zastosowaniem sorbentów i jonitów selektywnych w procesie usuwania jonów Cr(VI), As(V), Cu(II) oraz Zn(II), (2018) wyróżnienie.
 20. Dr Weronika Sofińska-Chmiel, promotor D. Kołodyńska, tytuł rozprawy: Badania nad selektywnym wydzielaniem jonów Co(II), Ni(II), Cu(II) i Fe(III) na jonitach chelatujących z donorowymi atomami azotu i/lub tlenu), (2018) wyróżnienie.
 21. Dr inż. Magdalena Paluch, promotor D. Kołodyńska, tytuł rozprawy: Wpływ procesu plastyfikacji na wybrane właściwości skrobi termoplastycznej – odnawialnego surowca do produkcji tworzyw, (2018) wyróżnienie.
 22. Dr Alicja Skiba, promotor D. Kołodyńska, tytuł rozprawy: Badania wybranych materiałów polimerowych pod kątem ich wykorzystania w otrzymywaniu nawozów mikroskładnikowych, (2018) wyróżnienie.
 23. Dr Justyna Bąk, promotor d. Kołodyńska, tytuł rozprawy: Badania sorpcji wybranych jonów metali na biowęglach i sorbentach węglowych, (2019) wyróżnienie