Katedra Chemii Nieorganicznej

Kierownik: dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS


- dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS
- prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
- prof. dr hab. Marek Majdan
- dr hab. Monika Wawrzkiewicz prof. UMCS
- dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska
-.dr Grzegorz Wójcik
- dr Anna Wołowicz
- dr Justyna Bąk