Władze wydziału

Władze Wydziału Chemii UMCS w kadencji 2016-2020
(od 1 września 2016)
 
 
 
Dziekan

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

dyżur:  środa 9-11, piątek 9-10
tel. (81) 537 57 16, pokój 2
e-mail: annad@hektor.umcs.lublin.pl

 

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS

dyżur:  wtorek 8.30-10.30, czwartek 11-13
tel. (81) 537 57 16, pokój 1
e-mail: mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS

dyżur:  wtorek 8-10, piątek 8-10
tel. (81) 537 57 16, pokój 1
e-mail: d.kolodynska@poczta.umcs.lublin.pl

 

Prodziekan ds. Ogólnych

Dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS
 
dyżur: środa 7.30-9.30, czwartek 7:30-9:30
tel. (81) 537 57 16, pokój 1
e-mail: piotr.borowski@poczta.umcs.lublin.pl
 
 
 
Zobacz informację nt. Dziekanów w kadencji 2012-2016
Zobacz informację nt. Dziekanów w kadencji 2008-2012
Zobacz informację nt. Dziekanów w kadencji 2005-2008