Zakład Chromatografii Planarnej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
II piętro
tel/fax: 81-537-56-56
prezentacja zakładu (pdf 2,1 MB)
Zakład Chromatografii Planarnej wchodzi w skład Katedry Chemii Fizycznej

Kierownik:

Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS
 
Adres korespondencyjny:
Zakład Chromatografii Planarnej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/216
20-031 Lublin
 
Telefon:
(kierownik) +48 81 537-56-77
(kontakt) +48 81 537-56-56
 
Skład zespołu:
Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS, e-mail: irena.malinowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-56-77, p.216
Dr hab. Małgorzata Janicka, e-mail: malgorzata.janicka@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-55-39, p.239
Dr Katarzyna Stępnik, e-mail: katarzyna.stepnik@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-55-64, p.243
Dr Marek Studziński, e-mail: marek.studzinski@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537-77-48, p.223

 
Pracownicy emerytowani:
Prof. zw. dr hab. Jan K. Różyło - profesor emerytowany
 
Tematyka badań
 • Badania przy zastosowaniu metody chromatografii cieczowej (techniki TLC) nad wpływem pola magnetycznego i elektrostatycznego na zjawiska zachodzące na granicach faz .
 • Optymalizacja warunków rozdziału związków o znaczeniu biologicznym w różnych technikach chromatografii cieczowej – opracowanie metod analizy ilościowej i jakościowej związków o znaczeniu biologicznym i opracowanie możliwości przeniesienia tych warunków na inne techniki chromatografii planarnej.
 • Badania nad metodą elektrochromatografii i magnetochrmatografii planarnej. Poszukiwania nowych aplikacyjnych zastosowań i możliwości EPC i MC– badanie możliwości zastosowania EPC i MC w rozdziale i identyfikacji różnych klas związków występujących w mieszaninach naturalnych – porównanie efektów rozdziału oraz czasu prowadzenia procesu EPC i MC oraz innych technikach PC (w tym z techniką „forced flow” – OPLC).
 • Wykorzystanie metod chromatograficznych do charakterystyki związków kompleksowych, ze szczególnym uwzględnieniem chelatów biopierwiastków.
 • Wykorzystanie metod chromatografii cieczowej (RP, MLC) oraz różnych technik chromatograficznych do badania aktywności biologicznej związków.
Współpraca
 • Zakład Farmakognozji AM w Gdańsku
 • Zakład Chemii Analitycznej Wydz. Farmaceutycznego AM w Lublinie
 • Katedra Chemii Ogólnej AR w Lublinie
 • Katedra i Zakład Chemii Śląskiej AM ( oddział w Zabrzu)
 • Instytutem Biochemii Węgierskiej Akademii Nauk
 • Instytut Farmaceutyczny w Budakalasz (Węgry)
 • Wydział Chemii Uniwersytetu w Erewaniu (Armenia)
 • Wydział Chemii Uniwersytetu w Sopron (Węgry)
 • Wydział Farmacji, Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków Uniwersytetu w Belgradzie
 • Instytut Chemii Fizycznej Akademii Nauk w Tibilisi
 • Instytut Petrochemii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
 • Instytut Chemii Biologicznej Uniwersytetu w Saarsbrucken
 • Instytut Chemii Wydziału Przyrodniczo- Matematycznego Uniwersytetu w Novym Sadzie (Jugosławia)
 • Laboratorium Wysokich Energii, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych Dubna (Rosja)
 
Wyposażenie
 • chromatograf cieczowy Shimadzu LC-10AT  z detektorem UV-VIS SPD-10A
 • komora do wysokociśnieniowej chromatografii planarnej Personal OPLC-NIT BS- 50
 • aplikatory do TLC Linomat IV i Linomat V firmy CAMAG
 • aplikator do TLC AS-30 firmy Desaga
 • zestaw do digitalizacji i analizy płytek CAMAG Reprostar 3 wraz z oprogramowaniem WinCats i VideoScan
 • densytometr CAMAG TLC Scanner 4 wraz z oprogramowaniem WinCats
 • densytometr Shimadzu CS-9000
 • przystawka do ekstrakcji substancji z powierzchni płytek CAMAG TLC/MS Interface
 • Zestawy do elektrochromatografii planarnej oraz magnetochromatografii
 
Dydaktyka
 • wykłady kursowe z chemii fizycznej dla studentów kierunku: Chemia Środków Bioaktywnych
 • wykłady specjalizacyjne i monograficzne dla dyplomantów i magistrantów wykonujących prace licencjackie bądź magisterskie w Zakładzie
 • ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów Chemii Podstawowej i Stosowanej, Chemii Fizycznej w Układach Biologicznych, Biologii, Biochemii, Biotechnologii, Ochrony Środowiska
 • pracownie specjalizacyjne i magisterskie
 • wykład z fotochemii dla II° Ochrony Środowiska
 • Konwersatoria z chemii fizycznej
Książki i monografie
 • J. K. Różyło, I. Malinowska, ”Thin-Layer Chromatography with electroosmotic driven”, Thin Layer Chromatography for the Third Millennium”, Springer Scientific Publisher, Budapest, 2001, 200-219.
 • J. K. Różyło, ”Overpressured layer chromatography”, Encyclopedia of Chromatography, 2001, 579.
 • M. Janicka, Liquid chromatography in studying lipophylicity and bioactivity of pesticides “Pesticides. Strategies for Pesticides Analysis", ISBN 978-953-307-460-3 2011, liczba arkuszy – 2
 
Wybrane publikacje
 
 1. "Chemometric characterization of (chromatographic) lipophylicity parameters of newly synthesized s-triazine derivatives" T. Djaković-Sekulić, A. Smolinski, N. Perisić-Janjić, M. Janicka, J. Chemometrics, 22 (2008) 195-202 (ukazała się w 2009)
 2. "Application of Ościk’s equation for description of solute retention in RP HPLC and calculation of retention factor in water" M. Janicka, J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol. 32 (2009) 2779-2794
 3. "Determination of Cefacetrile and Cefuroxime Resitues in Milk by Thin-Layer Chromatography" E. M. Grzelak, I.Malinowska, I. Choma, J. Liquid Chromatogr & Related Technol. 32 (2009) 2043-2049
 4. "The effect of the magnetic field on the retention of polyaromatic hydrocarbons in Planar chromatography" I.Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski, J. Planar Chromatogr., 21 (2008) p. 379-385
 5. "Zastosowanie metod chromatograficznych i spektroskopowych w analizie fitochemicznej wybranych surowców roślinnych, (cz.1)" M. Krauze-Baranowska, I.Malinowska, LAB 6 (2010), str. 22-27
 6. "Some aspects of TLC in homogenous magnetic fields" Malinowska Irena; Studzinski Marek; Malinowski Henryk, Journal of Separation Science 34 (2011): 1788-Published: AUG 2011
 7. "Quantification of Lipophilicity of 1,2,4-Triazoles Using Micellar Chromatography" M. Janicka, K. Stępnik and A. Pachuta-Stec, Chromatographia 75 (2012) 449–456
 8. "Analysis of Some Biogenic Amines by Micellar Liquid Chromatography" I. Malinowska, K. E. Stępnik, Chromatography Research International 2012 (2012), Article ID 713273, 8 pages

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.