Centra Naukowe i współpraca

Centra i Sieci Naukowe

Międzywydziałowe interdyscyplinarne Centra Badawcze z udziałem Wydziału Chemii lub jego jednostek organizacyjnych:

  • CNT, Centrum Nanotechnologii UMCS
  • COS, Centrum Ochrony Środowiska UMCS

Sieci Naukowe z udziałem Wydziału Chemii UMCS lub jego procowników:

  • Sieć Naukowa SURUZ (Surfaktanty i Układy Zdyspergowane) - (2004-2007)
    informacja o konferencji naukowej SURUZ 2007 http://www.suruz.pwr.wroc.pl/

Inne (zob. też współpraca z podmiotami gospodarczymi):

  • LPNT i PNTWL, Park Naukowo Technologiczny Województwa Lubelskiego (w tym CEOiT, Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki)
    zobacz też , Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o. o. - http://www.citt.lublin.pl/badania.php