Linki

Podstawowe linki - Wydział Chemii UMCS

Inne przydatne linki (zewnętrzne)

• Fundusze europejskie
http://www.fundusze-europejskie.pl/aktualnosci.php?id=318  
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/  
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl  
• Ośrodek Przetwarzania Informacji: http://www.opi.org.pl    
• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.mir.gov.pl  
• Serwis Informacyjny MRR http://www.funduszestrukturalne.gov.pl  
• Krajowy Punkt Kontaktowy: www.kpk.gov.pl  
• Regionalny Punkt Kontaktowy www.rpklublin.pl  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 http://www.rpo.lubelskie.pl/  
• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) http://www.efs.gov.pl  
• Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl  
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego http://www.lubelskie.pl  
• Urząd Wojewódzki w Lublinie http://www.uw.lublin.pl  
• Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSZEFS) http://www.koszefs.pl  
• Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE http://www.cie.gov.pl  
• Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/
• Portal o Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm  
• Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju: www.cordis.europa.eu