Komisja ds. Awansów Pracowników Badawczych i Badawczo-dydaktycznych

Komisja ds. Awansów Pracowników Badawczych i Badawczo-dydaktycznych

  1. Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk – przewodnicząca;
  2. Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS;
  3. Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska;
  4. Prof. dr hab. Małgorzata Borówko;
  5. Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski;
  6. Prof. dr hab. Barbara Gawdzik;
  7. Prof. dr hab. Lucyna Hołysz;
  8. Prof. dr hab. Stefan Sokołowski;
  9. Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski;
  10. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – przedst. związków zawodowych

 

( Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022 r. )