Wiadomości studenckie 2008/2009

Nowsze: Rok akademicki 2009/2010


Rok akademicki 2008/2009:

 • Strona tytułowa pracy mgr/lic (aktualizacja 2009-06-19)
  Wzóry strony tytułowej pracy licencjackiej i magisterskiej są dostępne w galerii WCh studenci w wersjach pdf, doc (MS Word) oraz odt (OpenOffice.org) osobno dla studentów Chemii (mgr/lic) oraz osobno dla prac licencjackich i magisterskich (Ochrona Środowiska). Źródłowe wersje logotypów dostępne są na stronie głównej UMCS (www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1171) i w galerii WCh logo.
 • Ogłoszenie - prace lic/mgr (chemia niestacjonarna) (2009-06-03)
  Ogłoszenie dziekanatu Wydziału Chemii dla studentów III i V roku chemii niestacjonarnej w sprawie prac dyplomowych (pdf).
 • Studia Euromaster "Measurement Science in Chemistry"  (2009-05-19)
  Wydział Chemii UMCS przystąpił do konsorcjum  "Measurement Science in Chemistry" posiadającego akredytację Euromaster - zobacz szczegóły.
 • Strona tytułowa pracy mgr/lic (2009-05-04)
  Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej i magisterskiej jest dostępny w galerii WCh studenci w wersjach pdf, doc (MS Word) oraz odt (OpenOffice.org). Źródłowe wersje logotypów dostępne są na stronie głównej UMCS (www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1171) i w galerii WCh logo.
 • Ogłoszenie o rekrutacji na studia doktoranckie (2009-04-21)
  Wydział Chemii UMCS informuje o rekrutacji na studia doktoranckie - zobacz informację o studiach i ogłoszenie (pdf).
 • Stypendia DBU -  (2009-04-09)
  Zobacz na stronie Aktualności Wydziału.
 • LHC, Wielki Zderzacz Hadronów  -  (2009-03-21)
  W Bibliotece Głównej UMCS w dniach 9-17 maja 2009 r. odbędzie się wystawa pt. "Wielki Zderzacz Hadronów" (zob. szczegóły w ogłoszeniu). Chętni do udziału w prezentacji i obsłudze eksponatów studenci Wydziałów Chemii i MFI proszeni są o wpisanie się na listę.
 • Informacje dla doktorantów -  (2009-03-11)
  Na stronie Dziekanatu oraz stronie studiów doktoranckich dodano informacje związane ze wszczęciem przewodu doktorskiego oraz obroną. Na stronie studiów doktoranckich dodano także informację o siatkach godzin i egzaminach obowiązujących w roku akad. 2008/2009.
 • Usprawiedliwienie nieobecności -  (2009-02-06)
  Wzór podana o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach: wersja pdf, wersja MS Word doc (plik .zip).
 • Plany zajęć i listy na semestr letni 2008/2009  -  (2009-02-05)
  Plany zajęć i listy studentów róznych na semestr letni roku akad. 2008/2009 są już dostępne na stronie WWW (zob. plany zajęć ...). Uwaga! Plany mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.
 • Biblioteka cyfrowa UMCS (2009-01-28)
  Udostępniono serwis Biblioteka Cyfrowa UMCS (BC UMCS, dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra)  działający na platformie dLibra (zobacz także biblioteka WCh). 
 • Ogłoszenie - różnice programowe  (2009-01-26)
  UWAGA!!!
  Studenci powracający po urlopach i powtarzaniu semestru lub roku powinni zwrócić się do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o ustalenie ewentualnych różnic programowych.
    
 • Nowe informatory ECTS (2008-12-06)
  Na stronie ECTS Wydziału zostały umieszczone nowe wersje informatorów ECTS o studiach chemicznych i ochronie środowiska - zobacz.  
 • Stypendia na 2008/2009 - listy  (2008-11-25)
  Stypendia socjalne - lista (wszystkie kierunki)
  Stypendia za wyniki w nauce - Chemia (stacjonarne), Chemia (niestacjonarne), pozostałe kierunki
 • 10 listopada - dzień wolny od zajęć   (2008-11-07)
  Dzień 10 listopada 2008 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
 • Pomoc materialna  (2008-10-16)
  Ostateczny termin składania wniosków o pomoc materialną upływa w dniu 17 października 2008 r. - zob. więcej w zakładce pomoc materialna.
 • Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych   (2008-10-10)
  Poprawki w planach zajęć - zobacz na stronie WWW (zob. plany zajęć ...).
 • Godziny rektorskie 23 października (2008-10-10)
  Zobacz więcej na stronie głownej UMCS.
 • Analityka - studenci I roku Chemii!!! (2008-10-06)
  Uwaga studenci I roku. Podania o zakwalifikowanie na specjalność - analityka chemiczna powinny być złożone najpóźniej do dnia 8 października.
 • Brak zwolnień z WF w roku akad. 2008/2009 (2008-10-03)
  Informacja CKF UMCS o braku zwolnień i przepisywania ocen z WF oraz ofercie ćwiczeń leczniczych i innych w roku akademickim 2008/2009 - zob. dokument (pdf).
 • Pomoc materialna (2008-10-01)
  Informacja o pomocy materialnej: składanie wniosków w Dziekanacie WCh do 15 października 2008 r. - zob. więcej w zakładce pomoc materialna.
 • Dzień Rektorski dla studentów I roku WCh (2008-09-30)
  Dzień 1 października (cały) oraz 2 października (do Immatrykulacji) są na Wydziale Chemii dniami rektorskimi (wolnymi od zajęć dydaktycznych) dla studentów I roku studiów I stopnia.
 • Godziny  Rektorskie dla studentów WCh (2008-09-30)
  Dnia 2 października w godz. 13:00-17:00 (w trakcie Immatrykulacji studentów I roku) pozostali studenci Wydziału Chemii mają godziny rektorskie.
 • Immatrykulacja studentów I roku WCh (2008-09-29)
  Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Chemii UMCS odbędzie się 2 października (czwartek) o godz. 14:40 w Auli A im. Profesora Jarosława Ościka w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego. Uwaga! Studenci powinni zgłosić się wcześniej (od godz. 13:45 - Chemia, 14:00 - Chemia sp. "Bio", 14:10 - Ochrona Środowiska)  - zob. szczegóły w ogłoszeniu (pdf).
 • Plany zajęć i listy dla studiów stacjonarnych na 2008/2009  -  (2008-09-22, aktualiz. 2008-09-30)
  Wszystkie plany zajęć i listy studentów róznych kierunków stacjonarnych są już dostępne na stronie WWW (zob. plany zajęć ...). Uwaga! Plany mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.
 • Odwołany wykład -  (2008-09-19)
  Odwołany wykład Prof. R. Dębickiego dla IV r. niestacjonarnej chemii środków bioaktywnych i kosmetyków w dniu 21 września b.r. (więcej)
 • Plany zajęć (na wrzesień 2008) -  (2008-09-17)
  Aktualizacje planów zajęć dla II i III r. niestacjonarnej chemii środków bioaktywnych i kosmetyków na wrzesień 2008 są już dostępne na stronie WWW
 • Informacja zajęciach (2008-09-11)
  Informacja o ćwiczeniach terenowych z botaniki (20-21 września 2008) dla I roku niestacjonarnej chemii środków bioaktywnych i kosmetyków jest dostępna na stronie WWW (plany zajęć).
 • Informacje o stypendiach  (2008-09-11)
  Aktualne informacje o stypeniach dostępne są tutaj  (pdf); więcej na stronie głównej UMCS, zob. Pomoc materialna.
 • Plany zajęć (na wrzesień 2008) -  (2008-08-31)
  Plany zajęć dla I - IV r. niestacjonarnej chemii środków bioaktywnych i kosmetyków na wrzesień 2008 są już dostępne na stronie WWW
 • Plany zajęć, spis zaliczeń na rok 2008/2009 -  (2008-06-03)
  Nowy plan zajęć i spis ezgaminów i zaliczeń dla V r. chemii niestacjonarnej w roku akademickim 2008/2009 są już dostępne na stronie WWW

Starsze: Rok akademicki 2007/2008