Dr Marta Worzakowska

Dr Marta Worzakowska  

Wniosek

Autoreferat

Uchwała


Komisja habilitacyjna:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk – przewodniczący komisji,
 2. prof. dr hab. Jacek Goworek - sekretarz komisji,
 3. prof. dr hab. Marek Kowalczuk – recenzent,
 4. prof. dr hab. Stanisław Słomkowski – recenzent,
 5. prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski – recenzent,
 6. prof. dr hab. Henryk Galina – członek komisji,
 7. prof. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz – członek komisji,

Harmonogram:

 1. Wszczęcie: 15.11.2012 r.
 2. Powołanie Komisji: 14.02.2013 r.
 3. Uchwała Komisji: 19.07.2013 r.
 4. Uchwała Rady Wydziału: 23.09.2013 r.