Program Mobilności Studentów i Doktorantów

www.most.amu.edu.pl

Fanpage programu MOST


Zobacz informacje ogólne o programie i rekrutacji w serwisie UMCS.

Koordynator Wydziałowy Programu MOST:
mgr Agnieszka Grymuza
Wydział Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 pok. 16
tel. 81 537 57 14
E-mail: agnieszka.grymuza@mail.umcs.pl

Koordynator Uczelniany Programu MOST: 
mgr Elwira Mrugała
Dział Kształcenia
Rektorat, III piętro, pokój 313
tel. 81 537 5122
E-mail: elwira.mrugala@mail.umcs.pl

Czym jest program MOST ?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

W czasie rekrutacji MOST na stronie internetowej programu jest aktywny link https://most.uka.uw.edu.pl/ , umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.
Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST,
nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty programu ERASMUS.