Program Mobilności Studentów i Doktorantów

www.most.amu.edu.pl

Fanpage programu MOST


Zobacz informacje ogólne o programie oraz informacje o programie w serwisie UMCS.

Koordynator Wydziałowy Programu MOST:
mgr Agnieszka Grymuza
Wydział Chemii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
pok. 16
tel. 81 537 57 14
E-mail: a.sztorc@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator Uczelniany Programu MOST: 
mgr Elwira Mrugała
Dział Kształcenia
Rektorat, III piętro, pokój 313
tel. 81 537 5122
E-mail:  elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl

Czym jesst program MOST ?

 

Zobacz też informację o rekrutacjie w serwisie UMCS

Załączniki