Podmioty gospodarcze

Współpraca z podmiotami gospodarczymi

Parki technologiczne i Centra badawczo rozwojowe
  • LPNT, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny - http://www.lpnt.lublin.pl
  • PNTWL, Park Naukowo Technologiczny Województwa Lubelskiego (w tym CEOiT, Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki)

Przemysł i inne podmioty gospodarcze:
  • Wydział Chemii podpisał listy intencyjne dotyczące współpracy badawczo-rozwojowej realizowanej z udziałem studentów Wydziału w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań w ramach grantów naukowych pozyskanych na ten cel z firmami: