MSC Euromaster

EUROMASTER ® Measurement Science in Chemistry

Measurement Science in Chemistry (logo)     Chemistry Euromaster, ECTN (logo)

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku europejskim specjalistów w zakresie interpretacji oraz oceny jakości wyników analitycznych, dziewięć uniwersytetów, w tym Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ( UMCS), utworzyło Konsorcjum i uzyskało międzynarodową akredytację Euromaster® programu studiów II stopnia „Measurement Science in Chemistry (MSC)”, przyznaną przez stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network (ECTN).

MSC Euromaster consortium

 

Akredytacja Euromaster® jest przyznana dla pojedynczego wydziału, dla zespołu wydziałów, dla uczelni lub zespołu uczelni (w tym ostatnim przypadku dla Konsorcjum, które posiada wspólny program nauczania (JDP – Join Degree Programme)). Jesteśmy drugim w Europie konsorcjum, które otrzymało akredytację Euromaster®.

Akredytacja ta jest przyznawana na 5 lat dla programu studiów magisterskich, który spełnia wymagania ECTN (między innymi odpowiednia liczba punktów ECTS, zgodność z wymaganiami procesu bolońskiego oraz zgodność z dokumentem „Budapeszt Descriptor”). Po 5 latach akredytacja może być przedłużona na kolejne 5 lat.

Projekt Join Degree Programme, realizowany na Wydziale Chemii UMCS, ma poparcie merytoryczne oraz wsparcie finansowe Komisji Europejskiej poprzez udział merytoryczny w „JDP International Committee” przedstawiciela Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (EC-JRC). Dotychczas Projekt Europejski TrainMiC pozwolił na finansowanie działalności konsorcjum, wymiany nauczycieli akademickich pomiędzy partnerami konsorcjum oraz na finansowanie międzynarodowej szkoły letniej dla studentów.

Opracowany przez Konsorcjum program nauczania, mający na celu poprawę i zharmonizowanie programów szkolnictwa wyższego w dziedzinie chemii analitycznej całej Europy, spełnia wymagania stawiane przez ECTN. W ramach Szkoły Letniej MSC można uzyskać 6 punktów ECTS. W Szkole mogą brać udział studenci/doktoranci mający stopień odpowiadający licencjatowi lub magistrowi z chemii lub przedmiotów pokrewnych z różnych uniwersytetów (niekoniecznie uniwersytetów należących do Konsorcjum). Procedura przyjęcia studentów i doktorantów do programu jest dwustopniowa. Po pierwsze, student/doktorant powinien zgłosić się do koordynatora UMCS, a następnie złożyć podanie o miejsce w programie MSC. Drugim etapem jest postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego dokonuje się wyboru kandydatów do studiowania w ramach MSC na podstawie ocen uzyskanych podczas studiów licencjackich/magisterskich, udokumentowanej znajomości języka angielskiego oraz możliwości wykonania pracy magisterskiej/doktorskiej zawierającej elementy metrologii chemicznej. Rdzeniem realizowanego programu w ramach MSC jest uniwersytet macierzysty (UMCS).

Najważniejszym elementem studiów II/III stopnia "Measurement Science in Chemistry (MSC)" są Szkoły Letnie "MSC Summer School", które obejmują dwutygodniowe zajęcia dla studentów/doktorantów. Program szkoły letniej obejmuje swoim zakresem m.in. statystykę w chemii analitycznej, walidację procedur analitycznych, szacowanie niepewności pomiarowej, zapoznanie się z systemem zarządzania jakością w laboratorium akredytowanym, w oparciu o normę ISO 17025.

Zajęcia w ramach Szkoły Letniej MSC odbywają się corocznie od 2008 r. Dotychczas zorganizowano szkoły:

2008 - Celje, Słowenia
2009 - Blagoegrad, Bułgaria
2010 - Tartu, Estonia
2011 - Poznań, Polska.
2012 - Fatima, Portugalia
2013 - Lyon, Francja
2014 - Casablanka, Maroko
2015 - Puławy, Polska
2016 - Malle/Antwerpia, Belgia
2017 - Druskieniki, Litwa
2018 - Tallinn, Estonia

Sprawozdanie ze Szkoły zorganizowanej przez Wydział Chemii UMCS (pt. „Szkoła Letnia MSC Puławy 2015 – przepustka do pracy w laboratorium akredytowanym”), dotyczące przebiegu szkoły letniej, jest dostępne w Wiadomościach Uniwersyteckich (nr 7/2015, wrzesień 2015 r., str.56-57), adres internetowy: http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/WU%20216_net.pdf

W 2019 r., dwunasta już Szkoła Letnia MSC odbędzie się w Lyon (Francja), w terminie 7-20 lipca.

Udział w Szkole Letniej MSC jest całkowicie bezpłatny dla studentów i doktorantów z uczelni wchodzących w skład Konsorcjum dzięki wsparciu finansowemu Władz Wydziału oraz sponsorów. Sponsorzy, w zamian za wsparcie finansowe Konsorcjum, są wyróżnieni w trzech kategoriach: złotej, srebrnej i brązowej. Podziękowanie i logo sponsorów umieszczane jest na europejskiej stronie Konsorcjum.

Szczegółowe informacje o Konsorcjum i programie nauczania: www.msc-euromaster.eu 

Osoba odpowiedzialna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej:
prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
( rdobrow@poczta.umcs.lublin.pl).