MSC Euromaster

EUROMASTER ® Measurement Science in Chemistry

Measurement Science in Chemistry (logo)     Chemistry Euromaster, ECTN (logo)

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku europejskim specjalistów w zakresie interpretacji oraz oceny jakości wyników analitycznych, dziewięć uniwersytetów, w tym Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ( UMCS), utworzyło Konsorcjum i uzyskało międzynarodową akredytację Euromaster® programu studiów II stopnia „Measurement Science in Chemistry (MSC)”, przyznaną przez stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network (ECTN).

MSC Euromaster consortium

 

Akredytacja Euromaster® jest przyznana zespołowi uczelni (Konsorcjum), który posiada wspólny program nauczania (JDP – Join Degree Programme). Jesteśmy drugim w Europie konsorcjum, które otrzymało akredytację Euromaster®.

Konsorcjum MSC jest wspierane merytorycznie i finansowo, między innymi w ramach projektu EC JRC IRMM AcadeMiC, przez Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM) promującego europejski system pomiarowy, zgodny z polityką Unii Europejskiej.

Opracowany przez Konsorcjum program nauczania, mający na celu poprawę i zharmonizowanie programów szkolnictwa wyższego w dziedzinie chemii analitycznej całej Europy, spełnia wymagania stawiane przez ECTN, tj. uzyskanie w ramach programu 120 punktów ECTS, kształcenie zgodnie z wymaganiami procesu bolońskiego oraz z dokumentem „Budapest Descriptor”. W programie mogą brać udział studenci mający stopień odpowiadający licencjatowi z chemii lub przedmiotów pokrewnych z różnych uniwersytetów (niekoniecznie uniwersytetów należących do Konsorcjum). Procedura przyjęcia studentów do programu jest dwustopniowa. Po pierwsze, student powinien zgłosić się do koordynatora UMCS, a następnie złożyć podanie o miejsce w programie MSC. Drugim etapem jest postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego dokonuje się wyboru studentów do studiowania w ramach MSC na podstawie ocen uzyskanych podczas studiów licencjackich, udokumentowanej znajomości języka angielskiego oraz możliwości wykonania pracy magisterskiej zawierającej elementy metrologii chemicznej. Rdzeniem realizowanego programu w ramach MSC jest uniwersytet macierzysty (UMCS).

Najważniejszym elementem studiów II stopnia "Measurement Science in Chemistry (MSC)" są szkoły letnie "MSC Summer School", dwutygodniowe zajęcia dla studentów. Program szkoły letniej obejmuje m.in. statystykę w chemii analitycznej, walidację procedur analitycznych, szacowanie niepewności pomiarowej, system zarządzania jakością w oparciu o ISO 17025.

Zajęcia szkoły letniej odbywają się corocznie od 2008 r. Dotychczas zorganizowano szkoły w:
2008 - Celje, Słowenia
2009 - Blagoegrad, Bułgaria
2010 - Tartu, Estonia
2011 - Poznań, Polska.
2012 - Fatima, Portugalia
2013 - Lyon, Francja
2014 - Casablanka, Maroko
2015 - Puławy, Polska

Szczegółowe sprawozdanie pt. „Szkoła Letnia MSC Puławy 2015 – przepustka do pracy w laboratorium akredytowanym”, dotyczące przebiegu szkoły letniej, jest dostępne w Wiadomościach Uniwersyteckich (nr 7/2015, wrzesień 2015r., str.56-57), adres internetowy: http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/WU%20216_net.pdf

W 2016 r., dziewiąta już Szkoła Letnia MSC odbędzie się w Antwerpii  (Belgia), w terminie 10-23 lipca.

Udział w Szkole Letniej MSC jest całkowicie bezpłatny dla studentów z uczelni wchodzących w skład Konsorcjum dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. W zamian za wsparcie finansowe Konsorcjum wyróżnia sponsorów w trzech kategoriach: złotej, srebrnej i brązowej. Podziękowanie i logo sponsorów umieszczane jest na europejskiej stronie Konsorcjum.

Szczegółowe informacje o Konsorcjum i programie nauczania: www.msc-euromaster.eu 

Osoba odpowiedzialna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej:
prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
( rdobrow@poczta.umcs.lublin.pl).